fbpx
Skip links

Спечелете двуцифрени доходи, докато помагате на земеделските производители

Инвестирайте от само €100 в обезпечени заеми и спечелете възвръщаемост от над 11%

HeavyFinance е пазар за кредитиране, където фермерите се срещат с инвеститори. Ние ви предоставяме възможност да инвестирате в земеделски заеми за повишаване на ефективността в португалски, полски, литовски, латвийски и български ферми.

% 0
Средна възвръщаемост
€ 0
Спечелена лихва
€ 0
Размер на заема
 • €96 earned in Lithuania
 • €69 earned in Poland
 • €103 earned in Bulgaria
 • €55 earned in Lithuania
 • €91 earned in Portugal
 • €115 earned in Latvia
 • €59 earned in Lithuania
 • €88 earned in Bulgaria
 • €71 earned in Poland
 • €77 earned in Poland
 • €112 earned in Portugal
 • €79 earned in Latvia

Защо да инвестирам чрез HeavyFinance?

1. Сигурни инвестиции, висока възвръщаемост

Нашите инвеститори печелят среднопретеглена доходност от 11,82% от обезпечени кредити за малки и средни земеделски стопанства. Нашият подход, открива пред инвеститорите на HeavyFinance възможност да получат експозиция в един перспективен и привлекателен сектор – селското стопанство.

2. Голямо разнообразие от кредити

HeavyFinance оперира в 5 държави от ЕС, които обхващат цяла Европа – от Португалия до Латвия. Такъв широк спектър от държави открива широки възможности за географска диверсификация. 

3. Контрол и прозрачност

С HeavyFinance можете да участвате в управлението на своя портфейл в степен, подходяща за Вас. Можете да следите нашите рейтинги на риска, вариращи от А+ (най-безопасен) до С (с най-висок лихвен процент).

Земеделски кредити, които очакват вашите инвестиции

Bulgaria
BG0000952

B+

Оценка на риска

35

Месеци

-

ЗКС

Събрана сума:

7 936 €

Цел:

15 000 €

Остават:

 

Годишен процент на възвръщаемост: До 15.5%

Bulgaria
BG0000725

C+

Оценка на риска

12

Месеци

68%

ЗКС

Събрана сума:

79 275 €

Цел:

90 000 €

Остават:

 

Годишен процент на възвръщаемост: До 13.8%

Portugal
PT0000932

B

Оценка на риска

35

Месеци

61%

ЗКС

Събрана сума:

8 673 €

Цел:

35 500 €

Остават:

 

Годишен процент на възвръщаемост: До 11.1%

Portugal
PT0000950

B+

Оценка на риска

48

Месеци

90%

ЗКС

Събрана сума:

11 147 €

Цел:

23 400 €

Остават:

 

Годишен процент на възвръщаемост: До 10.5%

Lithuania
LT0000958

B

Оценка на риска

39

Месеци

70%

ЗКС

Събрана сума:

6 790 €

Цел:

73 000 €

Остават:

 

Годишен процент на възвръщаемост: До 11.2%

Poland
PL0000955

A

Оценка на риска

42

Месеци

66%

ЗКС

Събрана сума:

14 521 €

Цел:

45 412 €

Остават:

 

Годишен процент на възвръщаемост: До 11.6%

Portugal
PT0000957

C+

Оценка на риска

36

Месеци

68%

ЗКС

Събрана сума:

6 848 €

Цел:

15 000 €

Остават:

 

Годишен процент на възвръщаемост: До 14%

Lithuania
LT0000962

B+

Оценка на риска

39

Месеци

69%

ЗКС

Събрана сума:

7 253 €

Цел:

52 500 €

Остават:

 

Годишен процент на възвръщаемост: До 10.1%

See all projects

Как работи?

01

Регистрация

Създайте своя профил и представете документ за самоличност.

02

Направете банков превод към виртуалната си сметка

Вашата транзакция ще бъде обработена за секунди, независимо от часа и деня в седмицата.

03

Изберете проект, който да финансирате

Ние вече сме определили рейтинг на кредитния риск за всеки заем, но вие можете да направите своя собствена проверка. Преглеждайте кредитите сами или използвайте функцията за автоматично инвестиране, за да не пропуснете най-добрите проекти.

04

Финансиране

Други инвеститори се присъединяват към Вас, за да финансират изцяло проекта. След като процесът на финансиране приключи, ние събираме окончателните документи от земеделския производител, за да осигурим безопасно използване на парите Ви.

05

Доходност

Поздравления, получавате пасивен доход от инвестиране в селското стопанство!

Започнете да инвестирате
Селското стопанство не е представлява само крави, сеялки и плугове

Информационен лист за инвеститори:

Повишаването на ефективността и прилагането на по-устойчиви земеделски методи е от решаващо значение за спасяването на човечеството и нашата планета. Ние предлагаме възможна инвестиция за въздействие и стойност за нашите клиенти.

Селскостопанското производство в ЕС от милионите, предимно малки стопанства, се превръща в голям бизнес, дори без да се отчита значението му като основен градивен елемент за преработвателната промишленост на храни и напитки надолу по веригата. Селскостопанският сектор допринесе със 173,3 млрд. евро за общия БВП на ЕС през 2020 г. В контекста на това, приносът на селското стопанство към икономиката на ЕС е малко по-голям от БВП на Гърция през 2020 г. – 16-ата по големина икономика сред държавите – членки на ЕС.

През 2019 г. 38,2 млрд. евро са изразходвани за директни плащания на земеделските стопани, а 13,8 млрд. евро – за развитие на селските райони. С други 2,4 млрд. евро беше подпомогнат пазарът на селскостопански продукти.

“Зелената сделка”, идваща от ЕС, е до голяма степен насочена към модернизиране на селскостопанския сектор, което означава големи инвестиции в машини, оптимизация и технологии.

Именно тук се намесваме ние – като предоставяме инвестиции в земеделски кредити, предлагаме на нашите инвеститори директен достъп към малките и средните земеделски производители, които са гръбнака на целия земеделски сектор

🍪 We would like to inform you that cookies are used on this website. Continuing browsing the site or clicking on the “I Accept” button, you agree to the use of cookies. You can cancel your agreement at any time by changing your Internet browser settings and deleting saved cookies. You can find more information about cookies here