Santrauka

Maria Nikolova officially registered as a farmer in 2012, she has been developing her farm ever since. Now, she runs a greenhouse farm where mainly tomatoes and cucumbers are grown.

In 2019, the businesswoman was granted a 1 million euros loan from the bank under the EU funding scheme for the construction of a 2,000 square meter greenhouse with hydroponic drip together with a cold storage facility to keep her fruits and vegetables fresh, a heating installation and a packing room.

To date, the remaining principal of the loan is € 372K (BGN 728K). After 2 years of construction, all the buildings have completed in which she received the remaining EU subsidy of € 400K to fully repay the loan. The loan is expected to be fully repaid within this year, after the grace period.

Her fresh produces are sold in several local fresh markets in Bulgaria. Today, the businesswoman manages her greenhouse with help from her family members, and she also hires seasonal workers when necessary.

Now, she is seeking to borrow a loan for working capital, the funds will be used to cover fertilizer and seed costs.

Informacija apie paskolą BG0000952

Surinkta €15 000
Likęs €0
Tikslas €15 000
Liko 0 Dienos
Palūkanų dydis 15.50%
Reitingas B+
Paskolos periodas 35 Mėn
LTV -
Šalis Bulgaria
Paskolos tikslas Working capital
Grąžinimo tipas Pritaikyta ūkininkų poreikiams
Investuotojų skaičius 67
Apsaugos priemonės Personal surety

Verslo informacija

Paskolų istorija

Deklaruojama žemė, ha 1.00
Nuosavybės teise valdoma žemė, ha 1.00
Pajamos
2021 €295 000
2020 €34 000
Grynasis pelnas
2021 €77 000
2020 -€33 000
Nuosavo kapitalo santykis
2021 8%

Apsaugos priemonės

Tipas Aprašymas Vertė Vertinimo metodas
Other Personal surety of project owner
Bendra įkeisto turto vertė €0

Metinės palūkanos

Investuojant nuo €100 15.50%

Projekto rizikos

Šitam projektui, kyla rizika prarasti visą gautą pelną ir investuotas lėšas.

Tokiu atveju, Projekto savininkui neįvykdžius savo įsipareigojimų, Platformos operatorius imsis visų būtinų priemonių investuotojų interesams apsaugoti ir panaudos pateiktą užstatą, tačiau Platformos valdytojas negarantuoja visiško Projekto savininko įsipareigojimų įvykdymo.

Finansinėms sutartims netaikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta draudimo apsauga.

Papildoma informacija:

Projekto savininkui nesurinkus finansuotinų sumų, surinktos lėšos grąžinamos rėmėjams pervedant jas į sąskaitą, iš kurios buvo pervestos. Platformos operatorius taip pat turi teisę pasiūlyti Projekto savininkui per Projekto finansavimo terminą sumažinti finansuojamą sumą arba pratęsti Projekto finansavimo terminą. Tokiu atveju, sumažinus finansuojamą sumą arba pratęsus Projekto finansavimo terminą, visais atvejais apie tai pranešama Platformoje ir informuojami Fondo finansuotojai.

svg