Mūsų veiklą Lietuvoje prižiūri png
Antrinė rinka
Antrinė rinka - Platformoje esantis funkcionalumas (sistema), kurio pagalba Investuotojai gali perleisti kitiems Investuotojams (arba atitinkamai įsigyti iš kitų Investuotojų) turimas Reikalavimo teises.
Rodyti filtrą

Duomenų nėra

svg