новини

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕ БЕЗ ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

Земеделието без обработка на почвата може да бъде най-голямата надежда на селското стопанство за справяне с изменението на климата, намаляване на зависимостта от торове и свеждане до минимум на ерозията на почвата. Но несигурността, икономическите фактори и съпротивата на торовата индустрия отложиха масовото въвеждане на тази практика за управление на почвите. Със специализираните финансови решения

Read More »

КОЛКО СТРУВАТ ВЪГЛЕРОДНИТЕ КРЕДИТИ?

Тъй като се насочваме към по-устойчиво и нисковъглеродно бъдеще, закупуването на въглеродни кредити се превърна в основен начин за подпомагане на този преход. Но ценообразуването на тези кредити може да изглежда объркващо и непосилно, особено когато се опитвате да определите стойността на един кредит. Не всички въглеродни кредити са еднакви и цената на кредитите, генерирани

Read More »

ВЪГЛЕРОДНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 101: КАК HEAVYFINANCE ДОПРИНАСЯ ЗА ПРОМЯНАТА

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства в нашия живот и става все по-ясно, че трябва да предприемем незабавни и решителни действия за намаляване на въглеродните емисии. Селскостопанският сектор е третият по големина източник на замърсяване на околната среда, но се полагат усилия това да се промени – а решението е въглеродно земеделие. Въглеродно

Read More »
Scroll to Top