Mūsų veiklą Lietuvoje prižiūri png
Santrauka


About the project


Dimitrovi IV Ltd. has been operating in Popovo, Bulgaria since 2009. The company cultivates 250 ha of organic wheat and sunflowers. Their products are mainly sold in the European market.

The company has all the necessary equipment needed for harvesting and processing including the harvester and tractor that will be pledged to secure the loan.

The company is not new to the HeavyFinance investor community as they already borrowed a loan earlier this year with the current balance of 31 000 €, and the payments are being paid on time.

Now the project owner is borrowing 28 000 € to increase the working capital. The funds will mainly be used to purchase fertilizers.


Informacija apie paskolą BG0000698

Surinkta €28 000
Likęs €0
Tikslas €28 000
Liko 0 Dienos
Palūkanų dydis 11.0% - 13.0%
Reitingas B+
Paskolos periodas 7 Mėnesiai
LTV 69%
Šalis Bulgaria
Grąžinimo tipas Normalus laikotarpis
Investuotojų skaičius 53
Apsaugos priemonės Pledge of assets, Personal surety

Verslo informacija

Deklaruojama žemė, ha 250.00
Nuosavybės teise valdoma žemė, ha 20.00
Pajamos
2021 €635 000
2020 €367 000
Grynasis pelnas
2021 €103 000
2020 €79 000
Nuosavo kapitalo santykis
2021 27%

Apsaugos priemonės

Tipas Aprašymas Vertė Vertinimo metodas
Heavy equipment Cultivator ZAMIDIS ZEUS R400 €18 400 According to independent property valuation
Heavy equipment Silage harvester CELMAK SHCH-65 €1 600 According to independent property valuation
Heavy equipment Header МА-960 €6 700 According to independent property valuation
Heavy equipment Seeder SULKY TRAMLIN SX 3 €5 900 According to independent property valuation
Heavy equipment Plough KUHN MM 1224T €7 500 According to independent property valuation
Other Personal surety of company's director
Bendra įkeisto turto vertė €40 100

Metinės palūkanos

Investuojant nuo €100 11.0%
Investuojant nuo €500 11.8%
Investuojant nuo €1 000 12.5%
Investuojant nuo €2 000 12.7%
Investuojant nuo €5 000 13.0%

Projekto rizikos

Šitam projektui, kyla rizika prarasti visą gautą pelną ir investuotas lėšas.

Tokiu atveju, Projekto savininkui neįvykdžius savo įsipareigojimų, Platformos operatorius imsis visų būtinų priemonių investuotojų interesams apsaugoti ir panaudos pateiktą užstatą, tačiau Platformos valdytojas negarantuoja visiško Projekto savininko įsipareigojimų įvykdymo.

Finansinėms sutartims netaikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta draudimo apsauga.

Papildoma informacija:

Projekto savininkui nesurinkus finansuotinų sumų, surinktos lėšos grąžinamos rėmėjams pervedant jas į sąskaitą, iš kurios buvo pervestos. Platformos operatorius taip pat turi teisę pasiūlyti Projekto savininkui per Projekto finansavimo terminą sumažinti finansuojamą sumą arba pratęsti Projekto finansavimo terminą. Tokiu atveju, sumažinus finansuojamą sumą arba pratęsus Projekto finansavimo terminą, visais atvejais apie tai pranešama Platformoje ir informuojami Fondo finansuotojai.

svg