Мисия за премахване на 1 гигатон емисии на CO2 до 2050 г.

Ние предлагаме стабилна стратегия за инвестиране в европейски ферми

Investors Form (initiateRegistration)
Представени в

HeavyFinance се бори с климатичната криза, като предоставя схеми за финансиране и кредитиране на компании в сферата на устойчивото земеделие, с цел до 2050 г. да бъдат премахнати 1 гигатон емисии на CO2.

Развиваща се Европа

Какво е специалното в HeavyFinance?

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Докато улесняваме инвестициите в селското стопанство, ние прецизно измерваме въздействието на вашата инвестиция върху околната среда. Екипът ни от учени извършва лабораторни тестове на почвата и сложно моделиране на данни, за да предостави точна и прозрачна информация за устойчивостта на всяко стопанство, което привлича заемен капитал.

SOLID RETURNS

Инвестирайте, без да жертвате възвръщаемостта за положително въздействие.
Ние откриваме възможности за институционални инвеститори, семейни офиси и инвеститори на дребно да получат изгодна възвръщаемост, като същевременно играят важна роля в борбата с изменението на климата.

ОПИТ И КОМПЕТЕНТНОСТ

Ние сме експерти в областта на финансите, селското стопанство и природосъобразните решения за борба с изменението на климата.
Нашият научен подход за измерване на въздействието на всяка инвестиция ни прави водещ играч на пазара на доброволни въглеродни кредити за компенсиране на емисии наCO2.

СОБСТВЕНОСТ

Ние мислим в дългосрочен план и имаме дълбоко чувство за отговорност.
Всички наши служители са акционери на HeavyFinance, ангажирани с устойчивото и отговорно управление на нашия бизнес.
Щастливи сме да ви служим през всяка стъпка от вашето пътуване в областта на инвестициите с въздействие.

На кого служим

Фирми

Подпомагане на предприятията да съгласуват стратегиите си за разширяване с целите на ESG чрез инвестиране на дългов капитал за отстраняване на CO2.

Лица и семейства

Осигуряване на възможност за инвестиции с въздействие в един от най-сигурните сектори – селското стопанство.

Институционални инвеститори

Подпомагане на пренасочването на капиталовите потоци към устойчиво финансиране в съответствие с Плана за действие на ЕС за финансиране на устойчив растеж.

инвестирането с цел въздействие в селското стопанство променя света

Съобразяване на въздействието с по-високата възвръщаемост

Земеделските площи представляват 38% от световната земна повърхност, така че всяка устойчива практика, която набира популярност, има значително положително въздействие върху борбата с изменението на климата.

Налице е значителен напредък в начините за производство на храна, тъй като практиката за управление на почвата, която е щадяща за климата и се нарича no-till земеделие, става все по-популярна дори сред малките и средните земеделски производители. Като не орат полетата, земеделските стопани предпазват горния почвен слой от ерозия, обогатяват почвата и ѝ помагат да задържа влагата, за да получава по-добри добиви.

Инвестирайки в средносрочни заеми за малки и средни стопанства, вие стимулирате масовото прилагане на устойчиви земеделски практики, които играят важна роля в борбата с изменението на климата.