453.190 tonų CO₂e pašalinta su HeavyFinance pagalba

iki 2050 m. siekiame pašalinti 1 gigatoną CO2 emisijų

Pelningi sprendimai tvariąjai žemdirbystei

“HeavyFinance” yra klimato technologijų įmonė, teikianti tvaraus finansavimo ir investavimo sprendimus žemės ūkiui. 

Siekdami užtikrinti teigiamą poveikį, mūsų dirvožemio mokslininkai ir agronomai ima  dirvožemio mėginius ir atlieka sudėtingus laboratorinius tyrimus, kuriais matuojamas iš atmosferos pašalintas CO2 kiekis.

Ūkininkams

Anglies ūkininkavimo programa ir finansavimo sprendimai perėjimui prie tvariosios žemdirbystės

Investuotojams

Investuokite į turtu užtikrintas žemės ūkio paskolas ir prisidėkite prie kovos su klimato kaita

Verslui

Įdarbinkite savo kapitalą kovai su klimato kaita

Rūpestis mūsų planeta ir kaimiškomis bendruomenėmis

“Žemės ūkio paskirties žemė sudaro 38% viso planetos paviršiaus, taigi tvariosios žemdirbystės praktikų taikymas reikšmingai prisideda prie kovos su klimato kaita” Pasirinkdami minimalaus arimo ir nearimines technologijas, ūkininkai ne tik šalina CO2 iš atmosferos, bet ir gerina savo dirvožemį"

Violeta Gevorkjan​
Violeta Gevorkjan, dirvožemio ir klimato kaitos švelninimo šalininkė, gamta pagrįstų sprendimų ŠESD projekto vadovė

“Anglies ūkininkavimas tai ne tik pranašesnis būdas užsiimti augalininkyste, bet ir rūpinimasis aplinka bei oru, kuriuo mes visi kvėpuojame. Mes esame žalia valstybė ir mes mylime gamtą.”

Jolanta Greinienė
Ūkininkė

Tvarusis ūkininkavimas

Kuro sąnaudų mažinimas

Minimalaus arimo ir neariminė žemdirbystė

Cheminių trąšų sąnaudų mažinimas

Sėjomaina

Tarpiniai pasėliai

Padedame ūkininkams pereiti prie tvariosios žemdirbystės

Prie neariminės, juostinės ar kitų tvariosios žemdirbystės praktikų pereinantys ūkininkai iš aplinkos pašalina ir savo laukuose sugeria daugiau CO2 emisijų. Laukuose augantys kviečiai, rugiai ir kitos augalinės kultūros atlieka fotosintezę ir taip sugeria anglies dioksidą, kurį vėliau per šaknis stumia į dirvožemį jį paversdami organine anglimi. Kuo mažiau pažeidžiamas dirvožemis, tuo daugiau organinės anglies jame sukaupiama. O už kiekvieną sukauptą anglies toną gaunami anglies taršos sertifikatai, kurie vėliau parduodami tarptautinėje rinkoje.

Klimato kaitos stabdymas

Padedame ūkininkams savo dirvožemyje sugerti CO2e ir taip stabdyti pasaulinės temperatūros kilimą.

Finansinė laisvė

Teikiame inovatyvius finansų sprendimus tvarumui ir kaimo bendruomenių plėtrai užtikrinti

Įsitraukimas

Prisidedame prie smulkių ir vidutinio dydžio ūkių sėkmės pereinant prie tvarumo ir auginant maistą mums visiems

D.U.K.

Sukūrėme paprastą ir intuityvią klimato kaitos švelninimo platformą, kuri tinka ir ūkininkams, ir investuotojams. Taip pat turime daugybę atsakymų į klausimus, kurie gali kilti susipažįstant su mūsų gaminiais.

Savanoriška anglies dioksido rinka (angl. VCM) - tai decentralizuota rinka, kurioje nevalstybiniai subjektai, tokie kaip, įmonės, miestai ar regionai, siekia savanoriškai kompensuoti savo išmetamųjų teršalų kiekį, pavyzdžiui, siekdami klimato kaitos švelninimo tikslų, tokių kaip grynasis nulinis išmetamųjų teršalų kiekis. Ši rinka sukuria finansines paskatas veiklai, kuria mažinamas arba šalinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas. Šiose sistemose išmetamųjų teršalų kiekis kiekybiškai paverčiams į anglies dioksido kreditus, kuriuos galima pirkti ir parduoti. Vienas parduodamas anglies dioksido kreditas prilygsta vienai tonai anglies dioksido (arba lygiaverčiam kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui), kuris buvo sumažintas, pasisavintas arba kurio buvo išvengta.

Anglies ūkininkavimas suteikia galimybę ūkininkams tapti tikrais mus supančios aplinkos ir klimato saugotojais. Tai reiškia platų žemės ūkio praktikos, kuriomid didinamas CO2 pasisavinimas ir saugojimas dirvožemyje, rinkinį. Praktikos, tokios kaip minimalus žemės dirbimas arba nedirbimas, sėjomaina ir dengiamieji augalai, taip pat didina dirvožemio atsparumą potvyniams ir sausroms.

Anglies kreditais skatinama žemės valdymo praktika, kuria didinamas organinės anglies kaupimas dirvožemyje. Anglį augalai kaupia fotosintezės proceso metu. Taikydami griežtas metodikas anglies dioksido sukaupimo lygiui nustatyti, ūkininkai gauna dirvožemio anglies dioksido kreditus, kuriuos galima parduoti savanoriškoje anglies dioksido rinkoje.