ВЪГЛЕРОДНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 101: КАК HEAVYFINANCE ДОПРИНАСЯ ЗА ПРОМЯНАТА

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства в нашия живот и става все по-ясно, че трябва да предприемем незабавни и решителни действия за намаляване на въглеродните емисии. Селскостопанският сектор е третият по големина източник на замърсяване на околната среда, но се полагат усилия това да се промени – а решението е въглеродно земеделие. Въглеродно земеделие е нов и иновативен подход в земеделието, който има за цел да съхранява въглерода в почвата, като по този начин намалява количеството на CO2 в атмосферата.

Компании като HeavyFinance инвестират в устойчиви селскостопански практики, които ще създават въглеродни кредити. В тази статия ще обясним какво представляват въглеродните кредити и какви са ползите от тях за земеделските стопани и инвеститорите. Програмата за зелени заеми на HeavyFinance е пример за това как въглеродните кредити могат да бъдат включени в бизнес план, който насърчава икономическия растеж и социалната отговорност.

Какво представляват въглеродните кредити

Концепциите за въглеродно земеделие и въглеродни кредити са пряко свързани, тъй като въглеродното земеделие е методът, чрез който се генерират въглеродни кредити, като средство за монетизиране на използването на устойчиви земеделски практики.

Основната идея на въглеродните кредити е, че компаниите, които отделят повече въглеродни емисии от определените им лимити, могат да купуват кредити от организации, чиито емисии са под лимита им. Това създава финансов стимул за дружествата да намалят въглеродните си емисии и да инвестират в чиста енергия.

Въглеродните кредити се създават чрез проекти, които премахват или намаляват въглеродните емисии. Тези проекти могат да включват проекти за възобновяема енергия, залесяване и устойчиви практики за управление на земите. Всеки проект се проверява независимо, за да се гарантира, че генерираните въглеродни кредити са реални, измерими и постоянни. След като проектът бъде проверен, се издават въглеродни кредити, които могат да се търгуват на пазара на въглеродни емисии.

Съществуват два основни вида въглеродни кредити: Сертифицирани намаления на емисии (CER) и Доброволно намаляване на емисиите (VCU). СЕР се издават в рамките на Механизма за чисто развитие (МЧР) на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и се използват за компенсиране на въглеродните емисии в развитите страни в съответствие с изискванията. VCUs, от друга страна, се издават в рамките на доброволния пазар на въглеродни емисии и са предназначени за всички други компании, които желаят доброволно да компенсират своите въглеродни емисии. Например HeavyFinance работи с VCU в рамките на доброволния пазар.

Предимства на въглеродните кредити

Въглеродните кредити са финансов стимул за компаниите и държавите да намалят въглеродните си емисии, но те носят ползи и за земеделските производители и инвеститорите.

Земеделските стопани, които участват в проекти за въглеродно земеделие, като например агролесовъдство, консервационно земеделие и регенеративно земеделие, могат да подобрят добивите си и състоянието на почвата. Тези практики също така увеличават количеството въглерод, което може да се съхранява в почвата. Освен това тези практики могат да намалят нуждата от синтетични торове и пестициди. В резултат на това земеделските стопани могат да увеличат печалбите си и същевременно да бъдат по-устойчиви на последиците от изменението на климата.

За инвеститорите въглеродните кредити предоставят възможност да получат финансова възвръщаемост, като същевременно подкрепят устойчивото земеделие. Инвестирайки във въглеродни кредити, инвеститорите могат да подкрепят земеделските стопани, които използват устойчиви практики за управление на земята, да намалят своя въглероден отпечатък и да играят роля в борбата с изменението на климата. Това е ситуация, от която печелят всички.

Използване на въглеродни кредити от HeavyFinance

HeavyFinance е интегрирала въглеродните кредити в своя бизнес модел, като предлага зелени кредити на земеделски производители, които използват устойчиви практики за управление на земята.  Инвестирайки в HeavyFinance, можете да подкрепите фермерите, да подобрите устойчивостта им срещу изменението на климата и да получите финансова възвръщаемост, като същевременно сте социално отговорни.

Програмата за зелени кредити предоставя на земеделските стопани финансирането, от което се нуждаят, за да прилагат устойчиви практики за управление на земята. След като фермерът приложи тези практики, генерираните от проекта въглеродни кредити се продават в рамките на доброволния пазар на въглеродни кредити на корпорации като вериги супермаркети, банки и т.н. Тези инвеститори могат да използват въглеродните кредити, за да компенсират своите въглеродни емисии.

HeavyFinance се ангажира с прозрачност и отчетност при постигането на целта си да премахне един гигатон CO2 от атмосферата до 2050 г. Компанията е изградила партньорства с фермери, селски общности и други заинтересовани страни, за да постигне своята мисия, и използва независима проверка от трета страна, за да гарантира, че генерираните въглеродни кредити са реални, измерими и постоянни.

Нови възможности

Въглеродните кредити са мощен инструмент за борба с изменението на климата, тъй като осигуряват финансов стимул за компаниите да намалят въглеродните си емисии. А начинът за придобиване на тези ценни кредити е чрез практиките на въглеродното земеделие.

HeavyFinance е интегрирала въглеродните кредити в своя бизнес модел, като предлага зелени кредити на земеделски производители, които използват устойчиви практики за управление на земята. Като се адаптират към тези практики, земеделските стопани могат да подобрят своите добиви, плодородието на почвата и устойчивостта срещу последиците от изменението на климата.

За инвеститорите въглеродните кредити предоставят възможност да получат финансова възвръщаемост, като същевременно подкрепят устойчивото земеделие. Като инвестират в програмата за зелени кредити на HeavyFinance, инвеститорите могат да подкрепят фермери, които използват устойчиви практики за управление на земята и намаляват своя въглероден отпечатък.

Ако се интересувате да научите повече за програмата за зелени кредити на HeavyFinance или за инвестирането в устойчиво селско стопанство, моля, не се колебайте да се свържете с нас.