ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕ БЕЗ ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

Земеделието без обработка на почвата може да бъде най-голямата надежда на селското стопанство за справяне с изменението на климата, намаляване на зависимостта от торове и свеждане до минимум на ерозията на почвата. Но несигурността, икономическите фактори и съпротивата на торовата индустрия отложиха масовото въвеждане на тази практика за управление на почвите. Със специализираните финансови решения в ръцете си много повече земеделски производители могат да възприемат земеделието без обработка на почвата, за да увеличат рентабилността си. 

Ето и добрата новина: Можете да се радвате на редица етични и икономически ползи, ако знаете как правилно да прилагате тази екологична форма на земеделие. 

Процесът изисква няколко промени в конвенционалните земеделски практики. Но след като веднъж сте направили тези промени, никога няма да погледнете назад. Ето преглед на това, което е необходимо за успешното прилагане на земеделие без обработка на почвата.

Машини, необходими за земеделие без обработка на почвата

Земеделието без обработка на почвата може да се превърне в една от икономически най-изгодните възможности, които едно земеделско стопанство може да предприеме. Но за да го осъществите, ще ви е необходим набор от специализирани машини. 

Минималните изисквания за преминаване към земеделие без обработка на почвата са следните:

  • Валяк – така нареченият убиец на култури, който се използва за превръщане на “покривната култура” в мулч
  • Широки вили – разрохкват почвата, за да я подготвят за засяване

В зависимост от културата, която се отглежда на полето:

Сеялка за засяване без обработка на поч

  • вата – засява равномерно и последователно семената, без да нарушава почвата 
  • или сеялка за семена без обработка – пуска семената на правилните места и дълбочини с изключителна ефективност

Възможно е да получите зелени кредити или финансови стимули от ЕС, за да преминете към земеделие без обработка на почвата. Но ако започвате от нулата и искате да сведете разходите до абсолютния минимум, помислете за закупуване на универсална машина за обработка на почвата.

Попитахме някои от нашите настоящи клиенти колко са похарчили за оборудване, за да преминат към земеделие без обработка. Въз основа на техния опит и сведенията на доставчиците на оборудване изчислихме, че един ценово предпазлив фермер може да премине към земеделие без обработка на почвата с инвестиция от 60 000 евро, ако стопанството вече разполага с достатъчно мощен трактор.

В повечето случаи всичко зависи от размера на стопанството и от оборудването, с което то вече разполага. Това число обаче показва, че всеки земеделски производител, който декларира повече от 50 хектара земя, може да прилага земеделие без обработка на почвата без значителен риск. Всъщност всички тези земеделски стопани са увеличили реколтата си, печелят повече и са спестили много пари, които иначе се харчат за торове.

Колко време отнема преминаването към земеделие без обработка на почвата?

Преди да започнете да се занимавате със земеделие без оран, първо трябва да възстановите деградиралата почва. И през тази критична фаза на процеса на преход няма преки пътища. 

Почвата, която е била редовно обработвана в продължение на няколко години, губи своята структура, биоразнообразие и органични вещества. Други въпроси, които трябва да се решат, са постигането на идеална киселинност на почвата, облекчаване на уплътняването на подпочвения слой и премахване на повърхностните корички. 

Възстановяване на почвата, обработвана в продължение на десетилетия, не е решение за една нощ. Но последните технологични и методични постижения означават, че преходът може да се осъществи само за година или две. А с подходящото финансиране зад гърба ви, това може да промени правилата за устойчивост.

Устойчивото земеделие не е лесно, но евентуалните ползи могат да направят временното намаляване на добивите ви да си заслужава чакането.

Какви умения са необходими, за да преминете към земеделие без оран?

Земеделието без обработка на почвата не включва оран на почвата, която да разбие уплътнената почва и да се унищожат плевелите. Вместо това семената се засяват прецизно в почвата, като органичната материя се оставя на повърхността. По този начин се намалява ерозията и се предотвратява изпускането на въглероден диоксид в атмосферата. 

Успешното земеделие без оран обикновено се основава на няколко ключови умения. В основата на процеса е сеитбооборотът, който гарантира, че вредителите и болестите ще изчезнат поради липсата на храна. 

Друго ключово умение е отглеждането на покривни култури, които се използват за увеличаване на нивата на хранителни вещества в почвата и за борба с плевелите. Заедно с подходящото оборудване, практиките за торене и борбата с вредителите, тези умения са от решаващо значение за всяка успешна операция без обработка на почвата.

Земеделие без обработка на почвата в действие

Малко по-различен подход от този, който се прилага в САЩ, е подходът на ЕС “поле по поле”. Други подходи включват използването на изкуствен интелект и използването на естествените екосистеми като вдъхновение за устойчиво земеделие.

Вземете например горските градини в Бек-Хелуен, Франция. Този изключителен случай на пермакултура използва като вдъхновение най-устойчивите характеристики на естествените екосистеми. Всяка култура и растение във фермата са внимателно подбрани, за да се създаде хармонична среда за отглеждане. Проектирана така, че да възпроизвежда естествената екосистема на гората, “мини горската градина” включва слоеве от храсти, почвена покривка и сенници.

Стратегията за отглеждане на много култури, използвана в горските градини във Франция, насърчава разнообразието от хранителни вещества и вечния здравословен растеж. На площ от само 1,8 хектара в тази градина без обработка на почвата се отглеждат около 800 различни култури. И според Френския национален институт за селскостопански изследвания тя е също толкова икономически изгодна, колкото и традиционно земеделие със същия размер. 

Гигантът в производството на храни Danone се е обединил с Microsoft, за да направи по-ефективно земеделието без обработка на почвата с помощта на изкуствен интелект. Тяхната схема за регенеративно земеделие има за цел да защити почвата, да даде възможност на ново поколение ферми и да насърчи хуманното отношение към животните – всичко това с помощта на софтуер с изкуствен интелект.

Преминаването към земеделие без обработка на почвата е по-лесно, отколкото си мислите

Шумът около изгодността на земеделието без обработка на почвата е оглушителен през годините. Различни организации, експерти и заинтересовани страни изразяват опасения относно ефикасността и рентабилността на устойчивия земеделски процес. Преминаването към земеделие без обработка на почвата изисква само търпение и ангажираност, ако разполагате с подходящи насоки, оборудване и финансиране.

С помощта на HeavyFinance зелените заеми, от които се нуждаят земеделските производители, са по-изгодни и достъпни от всякога. Фермерите вече имат достъп до евтино финансиране за преминаване към земеделие без обработка на почвата, така че никога не е имало по-добър момент за преминаване към устойчиви земеделски практики.