КОЛКО СТРУВАТ ВЪГЛЕРОДНИТЕ КРЕДИТИ?

Тъй като се насочваме към по-устойчиво и нисковъглеродно бъдеще, закупуването на въглеродни кредити се превърна в основен начин за подпомагане на този преход. Но ценообразуването на тези кредити може да изглежда объркващо и непосилно, особено когато се опитвате да определите стойността на един кредит. Не всички въглеродни кредити са еднакви и цената на кредитите, генерирани от различни проекти, може да варира, въпреки че всички те представляват едно и също намаляване на един тон CO2 в атмосферата. В тази статия се стремим да хвърлим светлина върху процеса на оценяване на въглеродни кредити и да проучим различните фактори, които допринасят за разликите в цените на различните проекти за въглеродни кредити.

Видове пазари на въглеродни кредити

Ценообразуването на въглеродните кредити играе решаваща роля за стимулиране на земеделските стопани да възприемат устойчиви практики. Както купувачите, така и продавачите на въглеродни кредити трябва да разбират факторите, които допринасят за стойността на всеки кредит. Пазарът на въглеродни кредити може да бъде разделен на две отделни категории – пазар на спазването на изискванията и доброволен пазар, като всеки пазар има свой собствен набор от фактори, които влияят върху цената на въглеродния кредит.

Пазар в съответствие с изискванията

Ценообразуването на въглеродните емисии е политически инструмент, използван от правителствата и публичните органи за намаляване на мащабните въглеродни емисии и насърчаване на прехода към нисковъглеродни алтернативи. Системите за търговия с емисии (СТЕ) или системите “таван и търговия” са един вид задължителен пазар на въглеродни емисии, при който се определя таван на общото количество въглеродни емисии, произведени от цялата система. Дружествата получават определен брой кредити за начало и могат да търгуват с кредити помежду си в зависимост от нуждите си. Въглеродните кредити могат да се купуват, продават и търгуват в системите за търговия с емисии, като цената на въглеродните кредити може да се влияе както от правителствения контрол, така и от пазарните промени, като например търсенето и предлагането. Увеличаването на правителствените усилия за ограничаване на въглеродните емисии с наближаването на крайните срокове по Парижкото споразумение води до увеличаване на търсенето на въглеродни кредити.

Доброволен пазар на въглеродни емисии (VCM)

Доброволният пазар е истинският фактор, който променя ситуацията, когато става въпрос за разпространяване на приемането на устойчиви практики, тъй като значително повече дружества могат да се възползват от компенсирането на емисиите. На доброволния пазар на въглеродни емисии организациите могат да избират да купуват въглеродни кредити свободно, без задължение. За разлика от пазарите в съответствие с изискванията, търсенето и предлагането не се регулират, което води до потенциално повишаване на цените поради голямото търсене и ограниченото предлагане. Повечето сделки на този пазар все още се извършват на извънборсови пазари с ограничена прозрачност на ценообразуването. Много компании извън задължителните системи за търговия с въглеродни емисии доброволно участват в този пазар, за да компенсират своите въглеродни емисии. Те избират да предоставят финансиране за конкретни проекти, които намаляват въглеродните емисии, като например възобновяема енергия, горско стопанство или въглеродно земеделие. Всеки проект продава въглеродни кредити въз основа на броя на намалените въглеродни емисии, а цените варират значително в зависимост от различни фактори.

Фактори, които оказват влияние върху цените на въглеродните кредити

Вариациите в цените на въглеродните кредити в рамките на доброволния пазар на въглеродни емисии се влияят от няколко фактора, включително качеството, размера и местоположението на проекта. Висококачествените проекти с реални, дългосрочни ползи и екологични и социални гаранции обикновено са с по-високи цени. По-малките проекти често са по-скъпи за изпълнение и водят до по-малко въглеродни компенсации, което води до по-високи цени на кредитите. Проектите, разположени в райони с ограничени ресурси и инфраструктура, са по-скъпи, тъй като е необходимо да се вземат специални мерки. Цената на проектите също така се променя в зависимост от пазарното търсене, като проектите на местно ниво, които са в полза на местните общности, са по-търсени и следователно по-скъпи.

Как се купуват въглеродни кредити?

Съществуват няколко начина за закупуване на въглеродни кредити, като например чрез брокер, онлайн платформа или директно от разработчика на проекта. Преди да закупите въглеродни кредити, е важно да направите проучване и да се уверите, че кредитите, които купувате, съответстват на вашите ценности и са от надежден източник.

Когато купувате чрез брокер, ще имате достъп до набор от въглеродни кредити от различни проекти, което ще ви позволи да сравните цените и да изберете най-добрия вариант за Вас. Онлайн платформите работят по подобен начин и обикновено предоставят информация за всеки проект и неговото въздействие, което улеснява вземането на информирано решение. Ако предпочитате да закупите директно от разработчика на проекта, ще имате по-пряка връзка с проекта и ще можете да научите повече за конкретните инициативи, които кредитите подкрепят.

Как HeavyFinance ще увеличи максимално цената на вашите въглеродни кредити?

Инвестирането във въглеродни кредити с HeavyFinance гарантира висока възвръщаемост благодарение на нашия ангажимент да максимизираме потенциалните Ви печалби. Като реномиран разработчик на проекти, нашият екип от експерти следва стабилна методология, гарантираща създаването на висококачествени и проверими кредити, които се търсят на пазара. 

Като се придържа към стандарта Verra за проверка, HeavyFinance гарантира, че нашите кредити са с най-висока стойност и ще донесат максимален ефект. А с нашата удобна и достъпна онлайн платформа инвестирането във въглеродни кредити никога не е било по-лесно.

Тъй като работим за постигане на нисковъглеродно бъдеще, закупуването на въглеродни кредити се превърна във важен начин за подпомагане на прехода. Цената на въглеродните кредити може да варира в зависимост от няколко фактора, в зависимост от пазара. На пазара в съответствие с изискванията цената на въглеродните кредити се влияе от правителствените политики и пазарното търсене и предлагане. На доброволния пазар на въглеродни емисии цените се влияят от фактори като качество, размер и местоположение на проекта, както и от пазарното търсене. HeavyFinance максимизира потенциалните печалби на своите клиенти, като предоставя висококачествени въглеродни кредити, верифицирани по стандарта Verra, което води до по-висока стойност на кредитите, предлагащи по-добра възвръщаемост на инвестициите. Със своята силна репутация, компетентен научен екип и надеждна методология HeavyFinance е разумна инвестиция в процъфтяващия пазар на въглеродни кредити.