Мисия за премахване на 1 гигатон емисии на CO2 до 2050 г.

Борба с изменението на климата чрез земеделие

HeavyFinance се ангажира да допринесе за борбата с изменението на климата. Нашата цел е да премахнем 1 гигатон емисии на CO2 до 2050 г.

Нашите решения за инвестиции във въглеродни емисии са предназначени да подпомагат земеделските стопани при съхраняването на CO2 в почвата. Като свързваме фермерите с инвеститорите, ние даваме възможност за въвеждане на регенеративни практики за управление на почвата, като например земеделие без обработка, сеитбооборот, покривни култури и намалено потребление на гориво.

Отправяме покана към различни инвеститори, включително инвеститори на дребно, семейни офиси, корпорации и институции, да инвестират в устойчиви дългови инструменти, предназначени за подпомагане на европейските земеделски производители.

Инвеститори и лидерство

Съоснователи

Андриус Лиукайтис, Дариус Версекас и Лаймонас Норейка

Инвеститори