Misja usunięcia 1 gigatony emisji CO2 do roku 2050

Walka ze zmianami klimatu za pomocą rolnictwa

HeavyFinance angażuje się w walkę ze zmianami klimatycznymi. Naszym celem jest usunięcie 1 gigatony emisji CO2 do 2050 roku.

Nasze rozwiązania inwestycyjne w zakresie emisji dwutlenku węgla mają na celu pomóc rolnikom w magazynowaniu CO2 w glebie. Łącząc rolników z inwestorami, umożliwiamy przyjęcie regeneracyjnych praktyk zarządzania glebą, takich jak uprawa bezorkowa, płodozmian, uprawy okrywowe i mniejsze zużycie paliwa.

Zapraszamy różnorodnych inwestorów, w tym inwestorów detalicznych, biura rodzinne, korporacje i instytucje, do inwestowania w zrównoważone instrumenty finansowe dedykowane wspieraniu europejskich rolników.

Inwestorzy & Właściciele

Współzałożyciele

Andrius Liukaitis, Darius Verseckas and Laimonas Noreika

Inwestorzy