Įkainiai

SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMOS HEAVYFINANCE.EU NAUDOTOJAMS TAIKOMI ĮKAINIAI

Paslaugos rūšis

Paslauga

Mokestis

Bendrosios paslaugos 

Registravimasis platformoje ir paskyros sukūrimas

0 EUR

 

Paskyros administravimas

0 EUR

 

Paysera teikiamos paslaugos

Pagal atskirus Paysera įkainius

Paslaugos finansuotojams

Galimybės finansuoti projektą sudarymas

0 EUR

 

Paskolos sutarties sudarymas

0 EUR

 

Pradelstų paskolos gavėjo mokėjimų pagal  paskolos sutartį  administravimas[1] 

0,1% nuo pradelstos mokėti sumos per dieną (kai paskolos gavėjas dėl tokio pradelsimo moka finansuotojams delspinigius)

 

Mokestis operatoriui už reikalavimo teisės perleidimą antrinėje rinkoje (vienkartinis, už vieną reikalavimo teisės perleidimą). Šį mokestis operatoriui sumoka reikalavimo teisės pardavėjas.

1% nuo perleidžiamos reikalavimo teisės nominalios vertės[2].

Paslaugos paskolos gavėjams

Pateiktos paraiškos vertinimas (vienkartinis)

0 EUR

 

Operatoriaus mokestis (vienkartinis)  

1-8 % nuo projekto metu sufinansuotos sumos (nustatomas individualiai)[3]

 

Sutarties nutraukimo mokestis (vienkartinis)[4]

5 % nuo likusios sumokėti paskolos sumos

 

Administracinis mokestis[5] už praleistą piniginę prievolę pagal paskolos sutartį

35 EUR  

 

Įkeitimo įregistravimas ir administravimas (už vieną dokumentą)

450 EUR

 

Įkeitimo sandorio pakeitimas ar koregavimas (už vieną dokumentą)

400 EUR

 

Sutikimas dėl viso ar dalies įkeitimo išregistravimo (už vieną dokumentą) 

150 EUR

 

Įkeitimo išregistravimas (už vieną dokumentą) 

Pagal atskirus notaro įkainius

 

Įkeitimo išregistravimo veiksmų atlikimas už paskolos gavėją (vykimas pas notarą)

300 EUR

 

Sutikimas dėl turto pardavimo ir (ar) pakartotinio įkeitimo (už vieną dokumentą) 

150 EUR

 

Notaro teikiamos paslaugos

Pagal atskirus notaro įkainius

 

Antstolio teikiamos paslaugos

Pagal atskirus antstolio įkainius


[1] Mokestį moka finansuotojas (paskolos davėjas) platformos operatoriui, jeigu paskolos gavėjas nevykdo savo finansinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartį ir dėl to paskolos gavėjas moka paskolos sutartyje numatytus delspinigius finansuotojams (paskolos davėjams). Paskolos gavėjui vėluojant mokėti įmokas pagal mokėjimų grafiką platformos operatorius patiria papildomas administravimo išlaidas.   

[2] Nuo sumos, kurią paskolos gavėjas pagal šią reikalavimo teisę turės sumokėti jos naujajam turėtojui, t. y. šis mokestis yra skaičiuojama ne nuo reikalavimo teisės pardavimo antrinėje rinkoje kainos, o nuo nominalios reikalavimo teisės vertės.

[3] Mokestis nustatomas atskiru susitarimu tarp Paskolos gavėjo ir Operatoriaus. Mokesčio dydis priklauso nuo paskolos gavėjui priskirto kreditingumo reitingo, įkeičiamo turto vertės, konkurencinės aplinkos, siekiamos gauti paskolos dydžio, termino ir  projekto patrauklumo.

[4] Mokestį moka paskolos gavėjas platformos operatoriui, jeigu nutraukiama paskolos sutartis dėl paskolos gavėjo (ar prievolę užtikrinančių asmenų) įsipareigojimų nevykdymo. Tokiu atveju platformos operatorius patiria papildomas administravimo išlaidas.   

[5] Paskolos gavėjo Operatoriui mokamas mokestis, kuris mokamas kiekvieną kartą, kai Paskolos gavėjas pradelsia (neįvykdo ar netinkamai įvykdo) savo mokėjimą pagal savo piniginės prievoles pagal paskolos sutartį.

PASKOLOS GAVĖJO MOKĖJIMAI FINANSUOTOJAMS (PASKOLOS DAVĖJAMS) PAGAL SUDARYTĄ PASKOLOS SUTARTĮ[1]

Mokėjimų rūšis

Mokėjimų dydis ir periodiškumas

Paskolos grąžinimas finansuotojams

Pagal projekto sąlygas ir sudarytos paskolos sutarties mokėjimų grafiką 

Palūkanų mokėjimas finansuotojams

Pagal projekto sąlygas ir sudarytos paskolos sutarties mokėjimų grafiką

Delspinigiai (paskolos gavėjui praleidus mokėjimo grafike numatytus terminus)

Paskolos gavėjas už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną moka finansuotojams 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas

Palūkanų mokėjimas išankstinio paskolos sumos grąžinimo atvejais

Paskolos gavėjui nusprendus pasinaudoti teise grąžinti paskolos sumą (ar jos dalį) anksčiau paskolos sutartyje nustatyto termino, paskolos gavėjas už iš anksto grąžinamą paskolos sumą sumoka visas palūkanas už paskolos sutarties specialiosiose sąlygos nurodytą minimalų paskolos laikotarpį (jei paskolos suma iš anksto grąžinama dar nesuėjus šiam minimaliam paskolos laikotarpiui už kurį palūkanos nebuvo sumokėtos). 

 

Pavyzdžiui, jeigu minimalus paskolos laikotarpis yra nurodytas 6 mėn., o paskolos gavėjas nori iš anksto grąžinti visą paskolos sumą jau po 2 mėnesių (už kuriuos jau buvo sumokėtos palūkanos pagal mokėjimų grafiką), paskolos gavėjas kartu su iš anksto grąžinama visa paskolos suma turi iškart sumokėti ir palūkanas už likusius 4 mėnesius. Taigi, grąžinant paskolos sumą iš anksto, palūkanos finansuotojams visais atvejais turės būti sumokėtos bent už minimalų paskolos laikotarpį.


[6] Tikslūs mokėjimų terminai ir dydžiai nurodomi sudarytoje paskolos sutartyje bei jos mokėjimų grafike.