Investavimo HeavyFinance rizikų aprašymas

 

INVESTAVIMO HEAVYFINANCE RIZIKŲ APRAŠYMAS

Investavimas į projektus, skelbiamus sutelktinio finansavimo platformoje HeavyFinance („Platforma“), yra neatsiejamai susijęs su rizikos prisiėmimu.

Platformos operatorius imasi priemonių su investavimu susijusioms rizikoms sumažinti, nustatydamas kriterijus, pagal kuriuos atrenkami Platformoje skelbtini projektai; siekdamas užtikrinti projektų savininkų įsipareigojimų vykdymą reikalaudamas projektų savininko įkeisti turtą ir (ar) suteikti kitas garantines priemones.

Vis dėlto, nepaisant Platformos operatoriaus taikomų apsaugos nuo su investavimu susijusių rizikų priemonių, atitinkamos rizikos vis tiek išlieka ir finansuotojas gali prarasti visą per Platformą gautą pelną ir (ar) investuotą sumą.

Atkreipiame dėmesį, kad Platformoje atliktoms investicijoms į sutelktinio finansavimo projektus nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatyta draudimo apsauga.

 

PAGRINDINĖS RIZIKOS  
1.     Netinkamas projekto savininko ir (ar) užtikrinimo priemones pateikusių asmenų prisiimtų įsipareigojimų vykdymas Platformos operatorius deda maksimalias pastangas įvertinti projektų savininkų bei užtikrinimo priemones patiekusių asmenų patikimumą, t. y. šių asmenų reputacija bei kreditingumą.

Tačiau Platformos operatorius negali jokiu būdu garantuoti, kad projekto savininkas visuomet tinkamai ir laiku vykdys sudarytą sutelktinio finansavimo sandorį.

Atkreipiame dėmesį, kad projekto savininkas tam tikrai atvejais gali visiški ar dalinai neįvykdyti savo įsipareigojimų finansuotojams. To priežastis gali būti, be kita ko, projekto įgyvendinimui būtinų išlaidų sumos išaugimas, netinkamas ar neefektyvus projekto savininko veiklos organizavimas ir pan.).

Nepaisant to, kad projekto savininko prisiimtų įsipareigojimų vykdymo rizika yra mažinama Platformos operatoriaus reikalaujamomis užtikrinimo priemonės – tai jokiu būdu neeliminuoja šios rizikos visa apimtimi.

Tad finansuotojai turėtų įsivertinti, kad jie bet kokiu atveju gali patirti nuostolių ir (ar) negauti siekiamos finansinės grąžos.

2.     Rizikos, susijusios su užtikrinimo priemonėmis Platformoje skelbiami projektai įprastai yra užtikrinami tam tikromis užtikrinimo priemonėmis, pvz.: turto įkeitimu, laidavimu ir pan.

Vis dėlto, gali pasitaikyti atvejų, kuomet atitinkamos užtikrinimo priemonės vertės nepakaks visa apimtimi padengti projekto savininko įsipareigojimų.

Pastarieji atvejai gali pasitaikyti dėl:

●     pasikeitusios ekonominės situacijos šalyje;

●     dėl projekto savininko veiksmų, darančių neigiamą įtaką užtikrinimo priemonės vertei;

●     dėl pasikeitusių ekonominių rodiklių;

●     dėl užtikrinimo priemonės likvidumo ir galimybių parduoti ją už įprastą rinkos kainą;

●     dėl kitų objektyvių priežasčių.

3.     Rizikos, susijusios su išieškojimu pagal užtikrinimo priemones Jeigu projekto savininkas tinkamai nevykdo savo finansinių įsipareigojimų, Platformos operatorius gali inicijuoti priverstinį išieškojimą pagal projekto savininko pateiktas užtikrinimo priemones.

Vis dėlto, priverstinio išieškojimo vykdymo metu gali būti susiduriama su projekto savininko prasta finansine padėtimi, o tai gali lemti ilgesnį išieškojimo procesą bei mažesnę atgautiną sumą, kurios dydis gali nepadengti visų projekto savininko įsiskolinimų finansuotojams.

ĮSPĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS  
Norėtume atkreipti dėmesį, kad prieš investuodami į Platformoje skelbiamus projektus turėtumėte imtis bent šių priemonių rizikos suvaldymui:

1.      įsivertinti, ar turite pakankamai patirties bei žinių investavimo srityje;

2.      įsivertinti, ar tinkamai suprantate su investavimu susijusias rizikas;

3.      įsivertinti savo finansinę padėtį ir galimą neigiamą įtaką nesėkmingų investicijų atveju, t. y. praradus dalį ar visas savo investuotas lėšas;

4.      apsvarstyti galimybę kreiptis į specialistus, galinčius pakonsultuoti bei suteikti rekomendacijas dėl sutelktinio finansavimo sandorio sudarymo;

5.      pasitarti su specialistais visais mokestiniais klausimais, kurie gali būti aktualūs finansuojant Platformoje skelbiamus sutelktinio finansavimo projektus.

 
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad:

1.      Platformos operatorius neatsako už projekto savininko pateiktos informacijos teisingumą;

2.      Platformoje pateikiamas projekto aprašymas bei su projektu susijusi informacija yra tik orientacinio pobūdžio ir gali keistis dėl įvairių rinkos sąlygų;

3.      kiekvienas sutelktinio finansavimo sandoris gali turėti tik jam būdingų rizikų, todėl finansuotojai turi įvertinti ne tik šį bendrųjų rizikų aprašymą, bet ir visas kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos konkrečiam sudaromam sutelktinio finansavimo sandoriui;

4.      Platforma yra tik techninė priemonė, kuri padeda sutelktinio finansavimo sandorio šalims sudaryti atitinkamus sandorius; atitinkamai, Platformos operatorius jokiu būdu neatsako prieš finansuotojus dėl jų prarastų investicijų ir (ar) negautos tikėtinos grąžos;

5.      Platformoje skelbiama statistinė informacija apie praeityje sudarytus sutelktinio finansavimo sandorius ir jų rezultatus jokiu būdu negali būti laikoma patikimu rodikliu prognozuojant ateities investicijų grąžą; atitinkamai, finansuotojai neturėtų pasikliauti praeities rezultatais kaip būsimų investicijų rezultatų garantija.