Kaip apskaičiuoti savo daromą poveikį su HeavyFinance Žaliąja skaičiuokle?

Remdamiesi pažangiais Nebraskos universiteto traktorių bandymų laboratorijos (en – University of Nebraska’s Tractor Test Laboratory) tyrimais ir faktiniais mūsų platformos duomenimis, džiaugiamės, kad HeavyFinance platformoje galime pristatyti Žaliąją skaičiuoklę. Šis įrankis ūkininkams pateikia išmetamų teršalų kiekio mažinimo ir sutaupytų veiklos sąnaudų apskaičiavimą, pabrėžiant modernios ir veiksmingos ūkio įrangos svarbą tvariai žemdirbystei. Ši funkcija padeda investuotojams suprasti ekologinę ir ekonominę naudą, kuri atsiranda investuojant į tvaraus ūkininkavimo praktikas. Sužinokite, kaip Žalioji skaičiuoklė užtikrina skaidrumą ir įgalina investuotojus priimti ekologiškai tvarius sprendimus.

Kaip veikia HeavyFinance Žalioji skaičiuoklė?

Paprastai tariant, iš ūkininkų, norinčių gauti paskolą, surinkti duomenys įvedami į duomenų bazę, kurioje apskaičiuojama, kiek teršalų bus pašalinta įgyvendinant projektą. Tai apskaičiuojant atsižvelgiama į taikomus atkuriamos žemdirbystės metodus, naudojamą techniką ir galiausiai į paskolos trukmę.

Naudojami atkuriamosios žemdirbystės metodai

Būdas, kurį taikome vertindami atkuriamosios žemdirbystės metodų taikymo poveikį yra tikslingai konservatyvus. Apskaičiuojame, kad anglies dioksido kiekis sumažėja 1,6 tonos viename hektare, ir šį rodiklį taikome visame ūkio plote. Šis konservatyvus įvertinimas apima tokius metodus, kaip neariminė, juostinė ar minimali žemdirbystė, kuri pasižymi anglies dioksido sekvestravimu ir minimaliu dirvožemio įdirbimu.

Naudojama technika

Sudėtingesnis skaičiuoklės mechanizmo aspektas yra žemės ūkyje naudojamos technikos poveikio anglies dioksido išmetimui apskaičiavimas. Reikia atsižvelgti į daugelį veiksnių, pvz: 

  • Naujo traktoriaus variklio galią
  • Naujo traktoriaus pagaminimo metus
  • Seno traktoriaus variklio galią
  • Seno traktoriaus pagaminimo metus
  • Kiek valandų per metus naudojamas senas traktorius
  • Traktoriaus priedus

Kad mūsų skaičiavimai būtų kuo tikslesni, atsižvelgiame į žemės ūkio technikos priedų poveikį, kuris rodo, kad su modernia įranga išmetamo anglies dioksido kiekis sumažėja. Patikriname ir įsitikiname, ar ūkininkai atnaujino savo techniką į naujesnius ir didesnius priedus. Jei taip, šioms naujesnėms technoligijoms per metus paprastai reikia mažiau valandų naudojimo nei senesnėms. Šis efektyvumo padidėjimas susijęs su tuo, kad modernūs priedai gali sutrumpinti darbų trukmę laukuose, padidinant bendrą našumą ir naudą aplinkai.

Apie kombainus reikia pateikti panašius duomenis kaip ir apie traktorius, tačiau taip pat prašome pateikti informaciją apie senąjį ir naująjį pjovimo plotį. Jei pjovimo plotis išlieka toks pat arba mažėja, tikimės, kad dėl technologinės pažangos sutrumpės darbo laikas laukuose. Tačiau jei pjovimo plotis padidėjo, laiko sutaupymas vis tiek bus taikomas, tačiau mažesniu mastu, o metinės naudojimo valandos koreguojamos remiantis naujojo ir senojo pjovimo pločio santykiu. Tokiu būdu atsižvelgiama į tai, kad nors dėl didesnio pjovimo pločio padidėja kombaino traukiamas svoris, taip pat sutaupoma laiko, nes per vieną važiavimą aprėpiamas didesnis plotas.

Paskolos trukmė

Anglies dioksido kiekis, į kurį individualiai atsižvelgiama įgyvendinant kiekvieną projektą, taip pat apskaičiuojamas atsižvelgiant į projekto trukmę. Įprastinių paskolų atveju ji svyruoja nuo 3 iki 4 metų, o Žaliųjų paskolų atveju ji bus didesnė, nes projektas trunka 20 metų.

Žaliosios skaičiuoklės tikslumas

Kaip jau buvo minėta anksčiau, HeavyFinance Žaliojoje skaičiuoklėje apskaičiuojamas CO2 kiekio sumažėjimas, įvykęs dėl ūkininkų taikomų pokyčių. Norėdami patvirtinti mūsų Žaliosios skaičiuoklės tikslumą, palyginome jos rezultatus su Europos investicijų banko (EIB) rezultatais. Pavyzdžiui, vertinant 2012 m. pagamintą 70 kW traktorių su 300 darbo valandų per metus, mūsų skaičiuoklė apskaičiavo, kad CO2 kiekis sumažės 1,489 kg, o EIB apskaičiavimai buvo šiek tiek didesni ir siekė 1,624 kg, taigi rezultatai buvo panašūs.

HeavyFinance Žalioji skaičiuoklė yra reikšminga pažanga kiekybiškai įvertinant investicijų į žemės ūkį poveikį aplinkai. Šis įrankis ne tik didina skaidrumą, bet ir skatina tvarią praktiką visame žemės ūkio sektoriuje. Toliau tobulindami ir plėsdami šios priemonės galimybes, tikimės, kad skaičiuoklė suteiks investuotojams ir ūkininkams daugiau galimybių priimti pagrįstus sprendimus, kurie prisidės prie sveikesnės planetos kūrimo. 

Share the Post:

Related Posts