Ką turėtumėte žinoti prieš investuodami į žemės ūkio paskolas Portugalijoje?

Žemės ūkis Portugalijoje užima didžiąją dalį šalies ploto – šis sektorius driekiasi per 79% teritorijos, o tai yra kiek daugiau nei 3,6 milijono hektarų. Tai taip pat turi ir tvirtą socialinį pėdsaką – net 31,1% visų šalies gyventojų pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra susijęs su žemės ūkiu.

Portugalijos žemės ūkio produkcija labai priklauso nuo skirtingo dirvožemio ir klimato sąlygų visoje šalyje. Šalyje plačiai paplitusi tiek žemyninė ūkininkystė, įskaitant augalininkystę bei gyvulininkystę, tiek Viduržemio jūros gerybių produkcija. 2018 m. Portugalijos žemės ūkio produkcija sudarė maždaug 7,1 mlrd. eurų.

38% Portugalijos ūkių verčiasi vaisių ir daržovių auginimu, 10% – vynininkyste, o likusiuose ūkiuose auginami galvijai. Iš 259 000 ūkių daugiau nei 90% turi mažiau nei 20 ha ploto, o 71,5% – mažiau nei 5 ha. Mažesni ūkiai daugiausia vyrauja šalies šiaurinėje srityje, o pietų regionuose dominuoja dideli ūkiai. Portugalijoje žemės ūkio sektorius sudaro 4% visos šalies darbo jėgos.

Visgi, šalies ūkininkai susiduria su finansavimo trūkumu, kuris lėtina ūkių plėtrą taip kenkdamas ir visai ekonomikai, nes šalis labai priklauso nuo mažų ūkių veiklos. Europos Komisijos tyrimas atskleidė, kad Portugalijos žemės ūkio sektoriaus finansavimo trūkumas siekia nuo 95 iki 383 milijonų eurų. Maždaug trys ketvirtadaliai šios sumos intervalo yra susiję su nedideliais ūkiais, kurie dažnai būna plėtojami jaunesnių ūkininkų. „HeavyFinance“ suteikia investuotojams galimybę užpildyti šią spragą investuojant į ūkio plėtrą nuo 100 eurų. Iš tokių investicijų investuotojai gali uždirbti iki 14% grąžos.

Investicijos į žemės ūkio sektorių

2008 – 2018 m. Bendras žemės ūkio sektoriaus investicijų lygis padidėjo 31%. Bendra investicijų apimtis 2018 m. buvo daugiau nei 1 mlrd. eurų.

 

Portugalijos ūkininkams reikalingas finansavimas dažniausiai yra susijęs su keturių tipų investicijomis. Viena iš jų yra gamybos išplėtimas siekiant užimti naujas rinkos dalis. Tai įmanoma, nes vis daugiau ūkininkų turi prieinamumą prie vandens dėl atnaujintų drėkinimo sistemų. Ūkininkai taip pat investuoja, norėdami pritaikyti produktus naujoms rinkoms, pagerinti gamybos konkurencingumą ir ekonomiškumą.

 

Ūkininkų galimybes gauti finansavimą iš tradicinių finansinių institucijų palengvina Europos Sąjungos parama, gauta pagal bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP). Be to, ūkininkams galimybę investuoti į savo verslą palengvina ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros (EŽŪFKP) dotacijos. Daugeliui ūkininkų finansinė parama pagal tris kaimo plėtros programas yra materiali pagalba norint gauti banko paskolą. Visgi paramos biudžetas nėra pakankamas, tad jo neužtenka visiems paraiškas teikiantiems ir sąlygas atitinkantiems ūkininkams. 2019 m. Pabaigoje EŽŪFKP paramos ūkio investicijoms poreikis daugiau nei dvigubai viršijo turimą biudžetą.

Ribotas finansavimas kliudo mažų ūkių plėtrai

Komerciniai bankai taip pat finansuoja žemės ūkio sektorių, tačiau gauti finansavimą iš bankų mažiems ūkiams gali būti nelengva užduotis. Pagrindinė priežastis, kodėl tradicinės finansinės institucijos vengia finansuoti nedidelius, tačiau perspektyvius ūkius, yra susijusi su pačiu sektoriumi. Daugelis bankų žemės ūkį laiko per daug rizikingu sektoriumi, todėl neturi pakankamai specializuotų finansinių produktų žemės ūkiui. Be to, norint, kad ūkininkai atitiktų oficialius rizikos vertinimo kriterijus, jiems reikalinga ilga kredito istorija ir daug kitų dokumentų.

 

Paprastai bankai žemės ūkį suvokia kaip gana nepastovų ekonomikos sektorių, ir šis suvokimas riboja ūkininkų galimybes gauti finansavimą. Dažnai bankai nedaro išimčių nei jauniems ūkininkams, nei naujiems rinkos dalyviams ir paprastai neteikia kreditų pradedantiems žemės ūkio sektoriaus verslininkams. Todėl „HeavyFinance“ mato daug galimybių užpildyti šią spragą padedant mažiems ir vidutiniams ūkiams augti ir įgyti daugiau konkurencinės galios. Skirtingai nei bankai, mūsų komanda atsižvelgia į mažų ūkių augimo potencialą, tad analizuojame visas paskolas atskirai ir pateikia individualų paskolos pasiūlymą besiskolinantiems.

Daugiau apie Portugalijos žemės ūkio sektorių ir jo finansavimą galite sužinoti fi-compass ataskaitoje „Financial needs in the agriculture and agri-food sectors in Portugal“.

Share the Post:

Related Posts