Czym jest HeavyFinance?

HeavyFinance to platforma typu marketplace, na której spotykają się inwestorzy i przedsiębiorcy korzystający z ciężkiego sprzętu. Możliwości inwestycyjne oferowane przez platformę HeavyFinance są zawsze zabezpieczone ciężkim sprzętem.