Czy działalność HeavyFinance jest regulowana?

Rozporządzenie w sprawie europejskich dostawców usług crowdfundingowych (ECSP) dla biznesu zapewnia jasne zasady dotyczące przekazywania informacji inwestorom, a także zarządzania i ryzyka platform crowdfundingowych.

Spółka jest również regulowana na poziomie krajowym jako operator platformy crowdfundingowej przez Bank Litwy. Wszystkie ustawy i rozporządzenia związane z naszą działalnością można znaleźć na stronie Banku Litwy.