Ceny kredytów węglowych

Zmierzając w kierunku bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości, zakup certyfikatów węglowych stał się kluczowym sposobem wspierania tej transformacji. Wycena tych kredytów może wydawać się skomplikowana gdy próbujemy określić wartość pojedynczego kredytu. Nie wszystkie kredyty węglowe są jednakowe, a ceny kredytów wygenerowanych w ramach różnych projektów mogą się różnić, mimo, że wszystkie powinny reprezentować redukcję jednej tony CO2 w atmosferze. W tym artykule wyjaśniamy proces wyceny kredytów węglowych i przedstawiamy czynniki, które przyczyniają się do różnic w cenach.

Rodzaje rynków kredytów węglowych

Wycena kredytów węglowych odgrywa kluczową rolę w zachęcaniu rolników do stosowania zrównoważonych praktyk rolniczych. Zarówno kupujący jak i sprzedający kredyty węglowe powinni rozumieć czynniki, które przyczyniają się do wartości każdego kredytu. Rynek kredytów węglowych można podzielić na dwie kategorie – dobrowolny oraz obowiązkowy. Każdy rynek ma swój własny zestaw czynników, które wpływają na cenę kredytu węglowego.

Rynek obligatoryjny

Wycena certyfikatów węglowych jest narzędziem stosowanym przez rządy i władze publiczne w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zachęcenia do przejścia na alternatywne rozwiązania niskoemisyjne. Systemy handlu emisjami (ETS) lub systemy typu “cap-and-trade” są jednym z rodzajów obowiązkowego rynku węgla, na którym ustala się limit całkowitej ilości emisji dwutlenku węgla wytwarzanej przez cały system. Przedsiębiorstwa otrzymują określoną liczbę kredytów na start i mogą handlować nimi między sobą w zależności od swoich potrzeb. Kredyty węglowe mogą być kupowane, sprzedawane i wymieniane w systemach ETS, a na ich cenę wpływa kontrola rządowa, i zmiany rynkowe, jak podaż i popyt. Wzrost wysiłków rządowych w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla w miarę zbliżania się do terminów określonych w Porozumieniu Paryskim prowadzi do wzrostu popytu na kredyty węglowe.

Dobrowolny Rynek Węglowy (VCM)

Dobrowolny rynek jest prawdziwym czynnikiem który rozpowszechnia przyjęcie zrównoważonych praktyk, ponieważ więcej firm może skorzystać z kompensacji emisji.  Na dobrowolnym rynku węgla, organizacje mają możliwość swobodnego zakupu kredytów węglowych oraz wykorzystania nich do zredukowania wytworzonego śladu węglowego. W przeciwieństwie do rynków obligatoryjnych,podaż i popyt nie są regulowane, co prowadzi do potencjalnego wzrostu cen ze względu na wysoki popyt i ograniczoną podaż. Większość transakcji na tym rynku nadal odbywa się na rynkach pozagiełdowych z ograniczoną przejrzystością cen. Certyfikaty mogą być wytwarzane w ramach projektów technologicznych jak np. mechaniczne przechwytywanie węgla, oraz naturalnych takich jak ochrona terenów leśnych. Cena sprzedawanych  certyfikatów zależy głównie od jakości czyli pewności kupującego iż dany certyfikat odpowiada faktycznie został wygenerowany poprzez rzeczywiste zmniejszenie poziomu CO2 w atmosferze o jedną tonę metra sześciennego.

Czynniki wpływające na ceny kredytów węglowych

Na zróżnicowanie cen na dobrowolnym rynku węglowym wpływa kilka czynników, takich jak jakość, wielkość i lokalizacja projektu. Jakość projektu jest odpowiednikiem pewności kupującego,  iż dany certyfikat faktycznie został wygenerowany poprzez rzeczywiste zmniejszenie poziomu CO2 w atmosferze o jedną tonę metra sześciennego.

Wysokiej jakości projekty z rzeczywistymi, długoterminowymi korzyściami oraz zabezpieczeniami środowiskowymi i społecznymi mają zazwyczaj wyższe ceny. Mniejsze projekty są często bardziej kosztowne w realizacji i przynoszą mniejszą liczbę jednostek redukcji emisji, co prowadzi do wyższych cen kredytów. Projekty zlokalizowane na obszarach o ograniczonych środkach i infrastrukturze są droższe, ponieważ należy wziąć pod uwagę specjalne względy. Koszt projektów zmienia się również w zależności od popytu rynkowego, przy czym projekty lokalne, które przynoszą korzyści społecznościom lokalnym, cieszą się większym popytem, a tym samym są droższe.

Jak kupić kredyty węglowe?

Istnieje kilka sposobów zakupu kredytów węglowych, poprzez brokera, platformę internetową lub bezpośrednio od dewelopera projektu. Przed zakupem kredytów węglowych, ważne jest, aby przeprowadzić badania i upewnić się, że kupowane kredyty są zgodne z Twoimi wartościami i pochodzą z uznanego źródła.

Kupując za pośrednictwem brokera, będziesz miał dostęp do szeregu kredytów węglowych pochodzących z różnych projektów, co pozwoli Ci porównać ceny i wybrać najlepszą dla Ciebie opcję. Platformy internetowe oferują podobne doświadczenie i zazwyczaj dostarczają informacji na temat każdego projektu i jego wpływu, co ułatwia podjęcie świadomej decyzji. Jeśli wolisz kupić bezpośrednio od dewelopera projektu, będziesz miał bardziej bezpośredni związek z projektem i możesz dowiedzieć się więcej o konkretnych inicjatywach, które kredyty wspierają.

Jak HeavyFinance maksymalizuje cenę Twoich kredytów węglowych?

Inwestowanie w kredyty węglowe z HeavyFinance gwarantuje nasze zaangażowanie w maksymalizację potencjalnych zysków. Jako renomowany deweloper, nasz zespół ekspertów zapewnia tworzenie wysokiej jakości i sprawdzalnych kredytów, które są poszukiwane na rynku. 

Stosując się do standardu weryfikacji Verra, HeavyFinance zapewnia, że nasze kredyty mają najwyższą wartość i przyniosą maksymalne korzyści. Dzięki naszej praktycznej i dostępnej platformie internetowej, inwestowanie w kredyty węglowe nie będzie łatwiejsze.

W czasie, gdy pracujemy nad niskoemisyjną przyszłością, zakup kredytów węglowych stał się ważnym sposobem wspierania tej transformacji. Kredyty węglowe mogą różnić się ceną w zależności od kilku czynników, i w zależności od rynku. Na ceny wpływają takie czynniki jak jakość, wielkość i lokalizacja projektu, a także popyt rynkowy. HeavyFinance maksymalizuje potencjalne zyski swoich klientów poprzez dostarczanie wysokiej jakości kredytów węglowych zweryfikowanych przez standard Verra, co skutkuje kredytami o wyższej wartości, które oferują lepszy zwrot z inwestycji. Dzięki silnej reputacji, kompetentnemu zespołowi naukowemu i solidnej metodologii, HeavyFinance jest mądrą inwestycją na kwitnącym rynku kredytów węglowych.

Przewiń do góry