Kredyty węglowe w rolnictwie

Kredyty węglowe (carbon credits) stanowią instrument w walce z globalnym ociepleniem, będąc jednocześnie integralną częścią misji Unii Europejskiej, mającej na celu osiągnięcie stanu net-zero do roku 2050. Potężne nadzieje pokładane są w środowisku rolniczym, ale sukces nie jest możliwy bez wsparcia ze strony sektora prywatnego w finansowaniu neutralizacji emisji CO2. Kredyty węglowe stanowią doskonałą strategię by zrekompensować koszty związane z praktykami zrównoważonego rolnictwa. Generowane w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji i procesu certyfikacji, kredyty te umożliwiają monitorowanie, raportowanie standardów praktyk oraz ich wpływu na gospodarstwa rolne i środowisko.

Rolnictwo węglowe i redukcja emisji gazów cieplarnianych 

Kredyty węglowe stanowią  zachęte dla rolników do wdrożenia zrównoważonych praktyk zarządzania gruntami, zwiększając ilość przechowywanego węgla pod ziemią. Dzięki generowaniu kredytów węglowych, rolnicy są motywowani do stosowania praktyk takich jak uprawa bez orki, utrzymywanie pokrywy gleby poprzez uprawy okrywowe i ograniczanie stosowania nawozów. Te działania mają znaczący wpływ na walkę ze zmianami klimatycznymi.

W dążeniu do bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości, zakup certyfikatów węglowych stał się kluczowym sposobem wspierania tej transformacji. Choć wycena kredytów węglowych może wydawać się skomplikowana, zwłaszcza przy określaniu wartości pojedynczego kredytu, warto zrozumieć, że nie wszystkie kredyty węglowe są jednakowe. Ceny kredytów wygenerowanych w ramach różnych projektów mogą się różnić, mimo że wszystkie reprezentują redukcję jednej tony CO2 w atmosferze. W niniejszym artykule wyjaśniamy proces wyceny kredytów węglowych i przedstawiamy czynniki, które przyczyniają się do różnic w cenach.

Ekoschematy i kredyty węglowe

Rolnicy mogą uzyskać znaczne dodatkowe dochody, łącząc korzyści z ekoschematów rządowych i unijnych oraz certyfikatów węglowych. Z ekoschematu rolnictwo węglowe mogą korzystać gospodarstwa rolnictwa regeneracyjnego, iż ta dopłata oferuje bezpośrednie płatności za wdrażanie praktyk przyjaznych dla środowiska w rolnictwie, promując zrównoważoność i dobrostan zwierząt. Jednocześnie uczestnictwo w programach certyfikatów węglowych, takich jak te oferowane przez HeavyFinance, daje szansę na dodatkowy wzrost dochodów. Poprzez zaangażowanie się w obie inicjatywy, rolnicy mogą maksymalizować korzyści finansowe, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska. Ten inteligentny model biznesowy wykorzystuje podwójne źródła dochodów, wykorzystując korzyści płynące z praktyk agrośrodowiskowych i rynku certyfikatów węglowych dla bardziej opłacalnego przedsiębiorstwa rolniczego. Te rzeczy to wynagrodzenie do tych co swój ślad węglowy redukują poprze sekwestracje co2 z atmosfery. 

1 kredyt węglowy = 1 tona usuniętego dwutlenku węgla z atmosfery

Rodzaje rynków kredytów węglowych

Wycena kredytów węglowych odgrywa kluczową rolę w zachęcaniu rolników do stosowania zrównoważonych praktyk rolniczych. Zarówno kupujący jak i sprzedający kredyty węglowe powinni rozumieć czynniki, które przyczyniają się do wartości każdego kredytu. Rynek kredytów węglowych można podzielić na dwie kategorie – dobrowolny oraz obowiązkowy. Każdy rynek ma swój własny zestaw czynników, które wpływają na cenę kredytu węglowego.

Rynek obligatoryjny

Wycena certyfikatów węglowych jest narzędziem stosowanym przez rządy i władze publiczne w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zachęcenia do przejścia na alternatywne rozwiązania niskoemisyjne. Systemy handlu emisjami (ETS) lub systemy typu “cap-and-trade” są jednym z rodzajów obowiązkowego rynku węgla, na którym ustala się limit całkowitej ilości emisji dwutlenku węgla wytwarzanej przez cały system. Przedsiębiorstwa otrzymują określoną liczbę kredytów na start i mogą handlować nimi między sobą w zależności od swoich potrzeb. Kredyty węglowe mogą być kupowane, sprzedawane i wymieniane w systemach ETS, a na ich cenę wpływa kontrola rządowa, i zmiany rynkowe, jak podaż i popyt. Wzrost wysiłków rządowych w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla w miarę zbliżania się do terminów określonych w Porozumieniu Paryskim prowadzi do wzrostu popytu na kredyty węglowe.

Dobrowolny Rynek Węglowy (VCM)

Dobrowolny rynek jest prawdziwym czynnikiem, który rozpowszechnia przyjęcie zrównoważonych praktyk, ponieważ więcej firm może skorzystać z kompensacji emisji. Na dobrowolnym rynku węgla, organizacje mają możliwość swobodnego zakupu kredytów węglowych oraz wykorzystania ich do zredukowania wytworzonego śladu węglowego. W przeciwieństwie do rynków obligatoryjnych, podaż i popyt nie są regulowane, co prowadzi do potencjalnego wzrostu cen ze względu na wysoki popyt i ograniczoną podaż. Większość transakcji na tym rynku nadal odbywa się na rynkach pozagiełdowych z ograniczoną przejrzystością cen. Certyfikaty mogą być wytwarzane w ramach projektów technologicznych, jak np. mechaniczne przechwytywanie węgla, oraz naturalnych takich jak ochrona terenów leśnych. Cena sprzedawanych certyfikatów zależy głównie od jakości, czyli pewności kupującego, że dany certyfikat faktycznie został wygenerowany poprzez rzeczywiste zmniejszenie poziomu CO2 w atmosferze o jedną tonę metra sześciennego.

Czynniki wpływające na ceny kredytów węglowych

Na zróżnicowanie cen na dobrowolnym rynku węglowym wpływa kilka czynników, takich jak jakość, wielkość i lokalizacja projektu. Jakość projektu jest odpowiednikiem pewności kupującego,  iż dany certyfikat faktycznie został wygenerowany poprzez rzeczywiste zmniejszenie poziomu CO2 w atmosferze o jedną tonę metra sześciennego.

Wysokiej jakości projekty z rzeczywistymi, długoterminowymi korzyściami oraz zabezpieczeniami środowiskowymi i społecznymi mają zazwyczaj wyższe ceny. Mniejsze projekty są często bardziej kosztowne w realizacji i przynoszą mniejszą liczbę jednostek redukcji emisji, co prowadzi do wyższych cen kredytów. Projekty zlokalizowane na obszarach o ograniczonych środkach i infrastrukturze są droższe, ponieważ należy wziąć pod uwagę specjalne względy. Koszt projektów zmienia się również w zależności od popytu rynkowego, przy czym projekty lokalne, które przynoszą korzyści społecznościom lokalnym, cieszą się większym popytem, a tym samym są droższe.

Jak kupić kredyty węglowe?

Istnieje kilka sposobów zakupu kredytów węglowych, poprzez brokera, platformę internetową lub bezpośrednio od dewelopera projektu. Przed zakupem kredytów węglowych, ważne jest, aby przeprowadzić badania i upewnić się, że kupowane kredyty są zgodne z Twoimi wartościami i pochodzą z uznanego źródła.

Kupując za pośrednictwem brokera, będziesz miał dostęp do szeregu kredytów węglowych pochodzących z różnych projektów, co pozwoli Ci porównać ceny i wybrać najlepszą dla Ciebie opcję. Platformy internetowe oferują podobne doświadczenie i zazwyczaj dostarczają informacji na temat każdego projektu i jego wpływu, co ułatwia podjęcie świadomej decyzji. Jeśli wolisz kupić bezpośrednio od dewelopera projektu, będziesz miał bardziej bezpośredni związek z projektem i możesz dowiedzieć się więcej o konkretnych inicjatywach, które kredyty wspierają.

Kroki programu węglowego

“Zwiększa się popyt na kredyty węglowe, bo deklarowana przez coraz więcej firm neutralność klimatyczna jest niemożliwa do osiągnięcia bez ich wykorzystania. Tylko w Polsce średnie roczne emisje CO2 to 400 mln ton. Do ich rekompensacji trzeba by 400 mln certyfikatów węglowych, a potencjał polskiego rolnictwa to 20-25 mln certyfikatów węglowych, czyli 1/20 tego, co potrzebuje rocznie nasz kraj” – mówi Eryk Frontczak, ekspert z HeavyFinance, na konferencji farmer.pl Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023 r. 

HeavyFinance gwarantuje rolnikom maksymalizację zysków poprzez udział w programie rolnictwa węglowego. Jako renomowany deweloper, oferujemy wysokiej jakości i sprawdzone kredyty węglowe, zgodne z normami weryfikacji Verra. Dzięki praktycznej platformie internetowej inwestowanie w kredyty węglowe staje się łatwe. W obliczu niskoemisyjnej przyszłości, zakup kredytów węglowych stanowi istotny krok w wspieraniu transformacji rolnictwa. Nasza firma, HeavyFinance, maksymalizuje potencjalne zyski rolników, dostarczając certyfikaty węglowe o najwyższej wartości. Dzięki solidnej reputacji i kompetentnemu zespołowi naukowemu, HeavyFinance jest mądrą inwestycją na kwitnącym rynku kredytów węglowych. Dołącz do programu rolnictwa węglowego i osiągnij najwyższe możliwe zarobki z kredytów węglowych z HeavyFinance