Anglies kaupimo ūkininkavimas – grūdininkų ateitis

Anglies kaupimo ūkininkavimas reikšmingai didina grūdininkų pajamas, todėl vis daugiau ūkininkų prisijungia prie specialios anglies ūkininkavimo programos.

Anglies ūkininkavimas (angl. carbon farming), tai tvariosios žemdirbystės kryptis, kuri leidžia iš atmosferos pašalinti daugiau anglies dvideginio ir jį paversti dirvožemyje sukaupiama organine anglimi. Taigi, tvarioji žemdirbystė padeda kovoti su klimato kaita ir gerina dirvožemį.

Dėmesys šiuo atveju sutelkiamas į konkrečias, gamtai draugiškas ūkininkavimo praktikas, kurias taikant, prisidedama prie klimato ir biologinės įvairovės tikslų, akcentuojamos aplinkosauginės anglies kaupimo ūkininkavimo naudos.  Tvariosios ūkininkavimo praktikos apima neariminę arba minimalaus dirbimo žemdirbystę, tarpinius pasėlius, sėjomainą, cheminių trąšų keitimą organinėmis, kuro sąnaudų mažinimą. 

Kova su klimato kaita

Ūkininkams nereikia aiškinti apie klimato kaitą, nes jos padarinius jie jaučia savu kailiu kiekvienais metais. Tai ir sausros, ir potvyniai, bei kiti vis dažniau vykstantys stichiniai gamtos reiškiniai. 

Žemės ūkis dėl savo potencialo iš atmosferos pašalinti didelius CO2 kiekius yra labai reikšmingas ilgalaikių ES klimato kaitos švelninimo tikslų įgyvendinimui. Todėl jis užima svarbų vaidmenį Europos žaliojo kurso įsipareigojimų vykdyme iki 2050 m. Europą paversti klimatui neutraliu žemynu.

Lietuvoje žemės ūkio sektorius sukuria apie 20 % nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Iki 2030 m. Lietuva siekia sumažinti žemės ūkio CO2 emisijas bent 11%, palyginti su 2005 m.

Kaip tai veikia?

Perėjimui prie anglies kaupimo ūkininkavimo, reikia prisijungti prie anglies ūkininkavimo programos. Pasirašius sutartį su klimato technologijų bendrove HeavyFinance, ūkyje atliekami išsamūs dirvožemio tyrimai, pateikiamos įžvalgos, kaip sukaupti daugiau organinės anglies ir taip padidinti pajamas iš anglies ūkininkavimo. 

Tvarių ūkių laukuose, viena tona sukaupto CO2 prilygsta vienam anglies sertifikatui, kuris vėliau parduodamas ir taip ūkininkai gauna papildomas pajamas. Lietuvoje vidutinis dirbamos žemės hektaras gali sukaupti 2,3 tonos organinės anglies. 

Kadangi finansinės paskatos priklauso nuo sukauptos anglies kiekio, ūkininkai paprastai stengiasi įgyvendinti kuo daugiau tvariosios žemdirbystės praktikų, kad padidintų gaunamas sumas, o ir savo dirvožemio kokybę, kuri leidžia užauginti gausesnį derlių.

Vis dar svarstote, ar užsiimti anglies kaupimo ūkininkavimu? HeavyFinance teikia nemokamas konsultacijas ūkininkams.

Share the Post:

Related Posts