Tvariai žemdirbystei – papildomi pinigai ir paskolos už 0%

Daugiau nei 120 ūkininkų jau pasinaudojo beprocentėmis Žaliosiomis paskolomis ūkio tvarumo didinimui. Prie tvaresnės žemdirbystės ragina pereiti trąšų bei kuro kainos, klimato kaita ir Europos žaliasis kursas. Apie naujos kartos finansavimą ūkių plėtrai kalbamės su Andrium Liukaičiu, Lietuvos klimato technologijų bendrovės „HeavyFinance“ skolinimo veiklos vadovu ir vienu įkūrėjų.

Žalios spalvos pavadinimų gausu. Kiek jūsų sukurtas investicijų produktas –  žalioji paskola – siejasi su tvariu ūkininkavimu?

Visapusiškai siejasi. Ūkininkai yra kovos su klimato kaita priekinėse linijose. Todėl jie nori pereiti prie tvaresnių aplinkai žemdirbystės būdų, tačiau tam pristinga kapitalo. Manome, kad su žaliosiomis paskolomis radome receptą, kaip pastumti visą sektorių tvarumo link. „HeavyFinance“ suteikia paskolas už 0 %  ir tvarios žemdirbystės praktikas taikantiems ūkiams, ir prie neariminės žemdirbystės ar kitų tvarių dirvožemio valdymo praktikų pereinantiems. Manau, tokio produkto šiuo metu rinkoje nelabai rasime.

Kokius kriterijus ūkis turi atitikti, kad gautų žaliąją paskolą?

Tie, kas su Žaliąja paskola nori keisti ūkininkavimo būdą, arba tie, kurie nori sustiprinti jau taikomas gerąsias tvaraus ūkininkavimo praktikas. Žaliosios paskolos tikslas – suteikti kapitalo perėjimui prie palankaus gamtai ir pasauliui ūkininkavimo. Orientuojamės į ūkininkus, kurių dirbamas žemės plotas yra 40 ha ir daugiau. Ūkininkams suteikiame kapitalo kartu su nepriklausomų agronomų konsultacijomis, kad perėjimas prie tvaresnės žemdirbystės būtų kuo sklandesnis ir dirvožemis sukauptų daugiau organinės anglies.

Kaip veikia žaliojo skolinimo mechanizmas?

Mechanizmas toks pat, kaip ir bet kurios mūsų paskolos. Gavę ūkininko užklausą, susisiekiame ir išsiaiškiname poreikius bei įvertiname ūkio kreditingumą bei rizikas. Toliau seka paskolos ir anglies taršos sertifikatų sutarčių pasirašymas, pervedama paskolos suma ir pradedame planuoti dirvožemio mėginių paėmimą bei konsultacijas.

Ūkininkams sudaroma galimybė gauti paskolą už 0% be jokios EURIBOR (Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos) ir didelių komisinių mokesčių dėl ūkyje sugeneruojamų anglies taršos sertifikatų. 

Beje, žaliąją paskolą ūkininkas gali gauti tik vieną kartą. Kai paskola grąžinama, žemės plotas anglį sekvestruoja toliau ir ūkininkas iš to ploto gauna papildomų pajamų. Ūkininkui norint antrą kartą pasiimti žaliąją paskolą, reikia turėti projekte „nedalyvavusios“ žemės.

Kaip ūkininkas gaus anglies taršos sertifikatus?

Pirmiausia, ūkininko laukai užregistruojami, atliekamos analizės, kiek juose yra dirbamos žemės, miškų, kelių ir pan. Kai visi nenaudingi plotai eliminuojami, procesas dėl anglies sertifikatų vyksta taip: 

  • Paimame dirvožemio ėminius ir nustatome, kiek dirvožemyje yra anglies, koks jos kaupimo potencialas. 
  • Ūkininkui suteikiame konsultaciją, kokią praktiką taikyti, kad organinės anglies žemė sukauptų daugiau. 
  • Visą laikotarpį tarp matavimų naudojame satelitinius duomenis, stebime, ar viskas daroma gerai. Po 2–3 metų iš tų pačių laukų vietų vėl imame žemės mėginius ir žiūrime organinės anglies pokytį. 
  • Visus dirvožemio ėminius saugome, procesus dokumentuojame, kad prireikus būtų galima įrodyti, jog anglis tikrai atsidūrė po žeme. 
  • Pasikviečiame nepriklausomus auditorius, kurie įsitikina, kad viskas teisinga ir tvarkinga. 
  • Po audito validacijų išvadas pateikiame Jungtinių Amerikos Valstijų ne pelno siekiančiai organizacijai VERRA – ji nusprendžia dėl anglies kreditų išrašymo.

Ar per paskolos laikotarpį yra skaičiuojamas administravimo mokestis? Jei taip, koks?

Kaip ir kitos finansų įstaigos, taikome sutarties sudarymo mokestį. Jis priklauso nuo rizikingumo, paskolos termino ir gali svyruoti nuo 3 iki 5 proc. Per visą paskolos į laikotarpį gaunamu administravimo mokesčiu padengiami mokslininkų atlyginimai, laboratoriniai tyrimai, sertifikavimo kaštai, ataskaitų teikimas tarptautinėms organizacijoms, sistemos tobulinimas ir kitos išlaidos.

Bendrovė „HeavyFinance“ veikia vos ketverius metus. Kiek šiuo laikotarpiu per platformą buvo finansuotų žaliųjų paskolų smulkiems ir vidutinio dydžio ūkiams? Už kokią sumą? Ir kam ūkininkai dažniausiai skolinasi?

Taip. Veiklą pradėjome neseniai, tačiau per bendrovės platformą jau suteikta daugiau nei 50 mln. Eur žemės ūkio paskolų. Teikdama paslaugas smulkiems ir vidutinio dydžio ūkiams, „HeavyFinance“ jau yra išdavusi daugiau nei 1700 paskolų ūkininkams, kurie susiduria su sunkumais gauti finansavimą iš tradicinių finansų įstaigų tvariosios žemdirbystės plėtrai. Ūkininkai dažniausiai skolinasi technikos įsigijimui, siekdami pereiti prie beariminės žemdirbystės. Taip pat apyvartiniam kapitalui. Visi žinome, kad ūkininkavimas kapitalui labai reiklus verslas. Pinigai sukasi: tik gavus, vėl reikia kažką įsigyti ir pan. Tada lauki derliaus ir taip užburtas ratas.

Na, vis tik paskolą reikės grąžinti. Kaip dėl įmokų  grąžinimo grafiko – ar galima jas atlikti tada, kai gaunamos pajamos, pvz. pardavus derlių ar gavus išmokas?

Net ir teikdami įprastas paskolas, žiūrime labai lanksčiai. Pagrindinės paskolos įmokų grąžinimai nustatomi atsižvelgiant į ūkininko pajamų ciklą: jeigu grūdininkas gauna pajamas rudenį, tai tuo laiku ir planuojama atlikti kredito dalies įmokas. Tuo tarpu, palūkanų mokėjimai atliekami kas mėnesį.

Imdami paprastas paskolas pas mus, ūkininkai moka tiktai palūkanas, kredito dalį moka tada, kai gauna pajamų. O žaliųjų paskolų atveju, maži mokėjimai vyksta kas mėnesį, o didieji kredito dalies grąžinimai priklausomai nuo ūkininko pajamų ciklo.

Ar grąžinus 0% paskolą dar galima gauti papildomų pajamų už dirvožemyje sukauptos organinės anglies kiekį? Jei taip, kiek laiko dar būtų galima užsidirbti?

Po paskolos grąžinimo ūkininkas tampa anglies sertifikatų pardavimo gavėjas, t. y. jis tampa dalininku.  Kol ūkininkas turi paskolą, už anglies taršos sertifikatų pardavimą pajamas gauna „HeavyFinance“ ir investuotojas. Kai ūkininkas investuotojams išsimoka paskolą, šiame mechanizme investuotoją pakeičia ūkininkas. Tuomet jau jis gauna pajamų. Pagal projektą  jas ūkininkas gali gauti 100+ metų. Apytikriai tokį laikotarpį žemė gali kaupti anglį, nors galėtų ir ilgiau, priklausomai nuo laukų būklės. 

Šis pajamų šaltinis gali būti perduodamas iš kartos į kartą. Taigi, ryšys nenutrūksta. Žiūrima į žemės plotą ir jo galimybes kaupti anglį. Žinoma, tuo pačiu išlieka įsipareigojimai prižiūrėti žemę – dirbti taip, kad ji galėtų ir toliau kaupti anglį. Tai yra ilgalaikis pajamų šaltinis, todėl net ir pardavus žemę, pirkėjas gali persirašyti sutartį ir tęsti anglies ūkininkavimą.

Kas lemia anglies taršos sertifikato kainą? 

Anglies taršos sertifikatus perka tarptautinės kompanijos, kurios siekia kompensuoti CO2 emisijas nukreipdamos kapitalą į taršą mažinančias veiklas. Poreikis anglies taršos sertifikatams pastaruosius kelerius metus augo eksponentiškai, o kai kuriais atvejais vieno sertifikato kaina padidėjo nuo 10 Eur 2020 m. iki 35 Eur 2022 m. birželio pradžioje. Tokį didelį kainų šuolį nulėmė nedidelis anglies sertifikatus sukurti galinčių iniciatyvų kiekis bei sparčiai auganti jų paklausa. Prognozuojame tolimesnį šios rinkos augimą ir sertifikatų kainų kilimą, kuris būtų naudingas Lietuvos ūkininkams. Tą rodo ir įvairios tarptautinių institucijų analizės. 

Anglies taršos sertifikato kaina priklauso nuo daugelio veiksnių. Pavyzdžiui, rinkos dinamikos: kiek paklausoje ir pasiūloje yra kreditų. Jei daugiau pirkėjų nei pardavėjų, kaina, auga. Sertifikato tipas ir sertifikavimo įstaiga taip pat svarbi. „HeavyFinance“ pasirinkusi aukščiausius standartus atitinkančią metodologiją, dirba su pasaulinio lygio mokslininkais ir atlieka laboratorinius tyrimus, todėl kuria aukštos kokybės anglies taršos sertifikatus.

Kas geriau: būsima grąža iš anglies kreditų ar nulinė paskola, bet dabar?

Labai priklauso nuo ūkininko. Įmonės praktikoje turėjome įvairių patirčių. Sakyčiau, kad jei esi ūkininkas, vykdantis gerąją praktiką ir tau papildomo kapitalo nereikia, galima prisijungti prie anglies ūkininkavimo programos ir gauti grąžą iš anglies taršos sertifikatų neimant žaliosios paskolos.

Jei reikalingas kapitalas transformacijai ir perėjimui, žinoma, reikalinga nulinė paskola. Tuomet nuo pirmos dienos pradedi keistis, o per 3–4 metus paskolą atiduodi ir tampi anglies taršos sertifikatų pardavimo pajamų dalininku

Sakykime, ūkininkas prisijungia prie anglies ūkininkavimo programos be Žaliosios paskolos, kiek laiko reikės laukti kol bus sugeneruojami pirmieji anglies taršos sertifikatai ir ūkininkas gaus papildomas pajamas?

Pirmiausia, pamatuojame, kiek organinės anglies dirvožemis yra sukaupęs prisijungus prie anglies ūkininkavimo programos. Tada atliekame pakartotinius tyrimus, kas porą metų, kad pamatuotume skirtumą ir kreiptumėmės į tarptautines organizacijas, kurios išduoda sertifikatus. Prisijungusiems prie anglies ūkininkavimo programos be Žaliosios paskolos nėra taikomas administravimo mokestis, o pirmojosios pajamos gaunamos po poros metų nuo sutarties pasirašymo.

Kas padėtų ūkininkui apsispręsti dėl Žaliosios paskolos ar prisijungimo prie anglies ūkininkavimo programos?

Šiuo metu tik nedidelė dalis ūkininkų pasinaudoja galimybe gauti nulinių palūkanų paskolą arba gauti papildomas pajamas už perėjimą prie tvaresnės žemdirbystės. Tai yra galimybė padidinti ūkio finansinį stabilumą, gauti nepriklausomų agronomų konsultacijas ir padidinti organinės anglies kiekį dirvožemyje, o didžiausią grąžą skaičiuos anksčiausiai prisijungę ūkininkai.

Klimato kaita, Žaliasis kursas, trąšų ir kuro kainos, šiuolaikinės technologijos spaudžia ūkininkus pereiti prie tvaresnių praktikų, todėl ateityje šis žingsnis taps neišvengiamu. Mes siūlome jį žengti kartu pasinaudojant anglies taršos sertifikatų generavimo taikiama nauda.

Dėkoju už Jūsų įžvalgas.

Share the Post:

Related Posts