„HeavyFinance“ steigia 50 mln. Eur fondą: teiks paskolas prietvariosios žemdirbystės pereinantiems ūkininkams

  • 50 mln. Eur fondas investuos į paskolas smulkiems ir vidutinio dydžio ūkiams penkiose Europos valstybėse: Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Portugalijoje ir Bulgarijoje. Finansavimas bus teikiamas siekiant pagreitinti žemės ūkio sektoriaus dekarbonizavimą skatinant tvariąją žemdirbystę.
  • Investicijos bus atliekamos iš „HeavyFinance“ paskolų fondo, į kurį Europos investicijų fondas (EIF) įsipareigojo investuoti 20 mln. Eur.
  • EIF įsipareigojimas remiamas „InvestEU“  programos, kuria siekiama iki 2027 m. mobilizuoti bent 372 mln. Eur Europos politikos prioritetams įgyvendinti.

Lietuvos klimato technologijų bendrovė „HeavyFinance“ formuoja 50 mln. Eur skolos kapitalo fondą. Investuos į specializuotas paskolas smulkių ir vidutinio dydžio ūkių perėjimui prie tvariosios žemdirbystės.

„HeavyFinance“ padeda Europos ūkininkams kurti tvaresnę ateitį, – komentuoja EIF vadovė Marjut Falkstedt. – EIF ir „InvestEU“ investicija prisideda prie žemės ūkio sektoriaus dekarbonizacijos ir platesnio tvariųjų praktikų taikymo išnaudojant žemės ūkio sektoriaus potencialą kuriant tvaresnę mūsų planetos ateitį”.

Su 20 mln. Eur investicija į fondą, EIF atliks pagrindinio investuotojo vaidmenį taip padėdamas pritraukti kitus viešojo ir privataus sektoriaus investuotojus. „HeavyFinance“ ir EIF susitarimas įgyvendintas pagal „InvestEU“ programą, kurios tikslas – nuo 2021 iki 2027 m. investuoti daugiau nei 372 mlrd. Eur į Europos prioritetines sritis, įskaitant žaliąją ir skaitmeninę transformaciją.

Fondas investuos į vidutinio laikotarpio paskolas smulkiems ir vidutinio dydžio ūkiams Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Bulgarijoje ir Portugalijoje, siekiant sumažinti jų anglies dioksido emisijas ir paspartinti perėjimą prie tvariosios žemdirbystės. Tvarusis ūkininkavimas apima alternatyvias žemės dirbimo praktikas, kaip neariminė žemdirbystė, kuri ūkininkams padeda ne tik pagerinti dirvožemio kokybę, bet ir sumažinti sintetinių trąšų bei kuro sąnaudas.

„Susidurdami su precendento neturinčiais klimato kaitos keliamais iššūkiais ūkininkai yra ir kovos su globaliniu atšilimu priekinėse linijose taikydami į aplinkos tvarumą orientuotas inovacijas”, – komentuoja Laimonas Noreika, „HeavyFinance“ vadovas ir vienas įkūrėjų. – Šis fondas žymi reikšmingą žingsnį „HeavyFinance“ įsipareigojime pašalinti 1 gigatoną CO2 emisijų iki 2050 m”.

„Smulkūs ir vidutinio dydžio verslai yra Europos ekonomikos pagrindas. Jie ne tik geba susidoroti su klimato kaitos keliamais iššūkiais, bet ir atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį kuriant tvaresnę ateitį. „InvestEU“ programos dėka, mes suteikiame finansavimą technikos atnaujinimui, apyvartiniam kapitalui ir kitiems poreikiams skatinant smulkaus ir vidutinio žemės ūkio verslo dekarbonizavimą. Tai paskatins sektoriaus augimą ir darbų kūrimą, todėl džiaugiuosi, kad Bulgarijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Portugalijos ūkiai galės pasinaudoti šio susitarimo atnešamomis galimybėmis“, – komentuoja Paolo Gentiloni, už ekonomiką atsakingas Europos Komisijos (EK) narys.
Europos Komisija pabrėžia, kad dirvožemis ir žemės ūkio sektorius atlieka kertinį vaidmenį siekiant užtikrinti žemyno poveikio klimatui neutralumą iki 2050 m. Remiantis EIF tvarumo gairėmis, fondui investavus 1.000 Eur siekiama pašalinti 0.376 tonos anglies dioksido per metus.

2020 m. įkurta „HeavyFinance“ sumažinto ir pašalinto anglies dioksido matavimui yra atlikusi ir laboratorijose ištyrusi daugiau nei 10.000 dirvožemio mėginių. Per bendrovės platformą jau suteikta daugiau nei 50 mln. Eur žemės ūkio paskolų parėjimui prie tvaresnių žemdirbystės praktikų, technikos modernizavimui ir apyvartinio kapitalo didinimui. Teikdama paslaugas smulkiems ir vidutinio dydžio ūkiams, „HeavyFinance“ jau yra išdavusi daugiau nei 1700 paskolų ūkininkams, kurie susiduria su sunkumais gauti finansavimą iš tradicinių finansų įstaigų tvariosios žemdirbystės plėtrai.

Papildoma informacija

Europos investicijų fondas (EIF). EIF priklauso EIB grupei. Jis remia Europos mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), gerindamas jų galimybes gauti finansavimą per įvairius pasirinktus finansų tarpininkus. EIF kuria, skatina ir įgyvendina MVĮ skirtas nuosavo kapitalo ir skolos finansavimo priemones. Vykdydamas šią funkciją EIF remia ES iniciatyvas, susijusias su verslumu, ekonomikos augimu, inovacijomis, moksliniais tyrimais ir technologine plėtra, perėjimu prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių technologijų bei užimtumu.

Programa „InvestEU“ siekiama skatinti svarbias investicijas visoje Europoje, remiant Europos Sąjungos politikos prioritetus. Programą sudaro trys komponentai: „InvestEU“ fondas, „InvestEU“ konsultacijų centras ir „InvestEU“ portalas. „InvestEU“ fondas iki 2027 m. pritrauks ne mažiau kaip 372 mlrd. eurų papildomų investicijų, pasinaudodamas 26,2 mlrd. eurų ES biudžeto garantija. Šią garantiją finansiniai partneriai naudoja ilgalaikiam viešojo ir privačiojo sektorių projektų finansavimui. Investicijos pagal programą „InvestEU“ orientuotos į keturias politikos sritis: tvarią infrastruktūrą; mokslinius tyrimus, inovacijas ir skaitmeninimą; mažąsias ir vidutines įmones; socialines investicijas ir įgūdžius. EIB grupė yra pagrindinis „InvestEU“ fondo įgyvendinantysis partneris.

Teikdama finansinius sprendimus žemės ūkiui, „HeavyFinance“ siekia pašalinti 1 gigatoną CO2 emisijų iki 2050 m. Bendrovė valdo paskolų platformą, kurioje Europos ūkininkai, siekdami pereiti plėsti verslą ir pereiti prie tvaresnių žemdirbystės praktikų, pritraukia išorinį kapitalą iš smulkiųjų ir institucinių investuotojų. Per „HeavyFinance“ platformą finansuota daugiau nei 1700 paskolų Bulgarijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Portugalijos ūkininkams. 

Kontaktai žiniasklaidai

HeavyFinance:

Darius Verseckas, tel.: +370 665 72919 — darius@heavyfinance.com

Sekite mus Twitter@heavyfinance

Interneto svetainė: www.heavyfinance.com — press@heavyfinance.com

Europos Investicijų bankas: 

Kristiina Randmaa, tel.: +352 4379 72894 — k.randmaa@eib.org
Follow us on Twitter@eif_eu

Website: www.eif.org — press@eib.org

Europos Komisija:

Flora Matthaes, tel.: +32 2 298 39 51

Share the Post:

Related Posts