„HeavyFinance“ pradeda veiklą Lenkijoje: ką reikia žinoti apie Lenkijos žemės ūkio sektorių?

„HeavyFinance“ sutelktinio finansavimo platformažengia svarbų žingsnį į priekį didindama šalių, kuriuose teikia žemės ūkio paskolas, skaičių. Iki šiol teikusi individualizuotus finansavimo sprendimus keturiose šalyse, platforma kuria tvirtą bendradarbiavimo ryšį tarp mažų ir vidutinių žemės ūkio įmonių bei pasaulinės investuotojų bendruomenės. Dabar, pasidalinusi pirmuoju Lenkijos rinkai pritaikytu paskolos projektu, „HeavyFinance“ pradeda teikti finansavimą ir Lenkijos ūkininkams.

Svarbiausi Lenkijos žemės ūkio sektoriaus bruožai

  • Lenkijoje žemės ūkis užima svarbią rolę ekonomikoje tiek gamybos. tiek užimtumo aspektu. Lenkijoje žemės ūkio sektorius užima 47 proc. šalies teritorijos.
  • Žemės ūkio sektoriuje dominuoja smulkūs ūkiai. Daugiau nei pusė ūkių yra mažesni nei 5 hektarai, o beveik 90 % ūkių teritorijų naudoja užima mažiau nei 20 ha.
  • Kadangi Lenkijos ūkininkai yra jaunesni nei 24 ES valstybių narių vidurkis, jiems dažniau prireikia finansavimo ir techninės paramos ūkių plėtrai ir modernizacijai.

Finansavimo sprendimų trūkumas

Fi-compass ataskaitoje apie Lenkijos žemės ūkio sektoriaus finansinius poreikius nustatyta, jog žemės ūkiui trūksta nuo 3,0 iki 6,2 mlrd. eurų finansavimo. Ši problema ypač aktuali smulkiesiems ūkininkams, kadangi jiems dažniau prireikia ilgalaikių paskolų – net 98% šio trūkumo susiję su nepatenkintais mažų ir vidutinių ūkių poreikiais.

 

Pagrindiniai finansavimo sprendimų teikėjai yra kooperatyviniai bei komerciniai bankai, kurie prieš teikdami paskolas vadovaujasi kredito istorija, kurios jauniems ir perspektyviems ūkininkams trūksta. Dėl to didžioji susidariusio finansavimo trūkumo dalis, apie 50-70%, yra susijusi su jaunųjų ūkininkų siekiu gauti finansavimą investicijoms į žemės ūkį – toks rezultatas net dvigubai viršija ES 24 vidurkį. Pareiškėjai dažnai atmeta tradicinių institucijų paskolų pasiūlymus dėl nepriimtinų skolinimo sąlygų. Kai kurie Lenkijos ūkininkai, kaip teigiama ataskaitoje, net nepateikia paraiškos paskolai gauti, nes matydami tokią nelanksčią situaciją, turi išankstinę nuostatą, kad ji bus atmesta.

Pagrindiniai investicijų į žemės ūkį veiksniai

  • Dėl mažo vidutinio žemės ūkio valdų dydžio reikia daugiau investuoti į derlingumo skatinimą vieno hektaro plote. Tam ūkininkai turi plėsti pasėlių plotus ir diegti veiksmingesnius gamybos metodus.
  • Šiuolaikinių technologijų diegimas, ypač pieno ir sodininkystės subsektoriuose.
  • Gamybos standartų gerinimas, nes didelė Lenkijos žemės ūkio produkcijos dalis yra eksportuojama.
  • Prisitaikymas prie klimato kaitos didina investicijų į augalų apsaugos technologijas, pavyzdžiui, apsaugančias nuo krušos ir šalnų, taip pat į ūkių efektyvumo technologijas, kurios sumažina sąnaudų, pavyzdžiui, vandens, naudojimą.

Klimato kaita ir besikeičiantys teisės aktai skatina modernizacijos poreikį

Finansų paklausą lemia poreikis tobulinti gamybos standartus atsižvelgiant į vartotojų poreikius, kad ūkininkai galėtų sėkmingiau konkuruoti tarptautinėse rinkose. Siekdami plėsti eksportą ir patekti į naujas rinkas, Lenkijos ūkininkai turi laikytis ES ir tarptautinių gamybos standartų, susijusių su kokybe, dydžiu, maisto sauga ir pakavimo taisyklėmis. Tam reikia papildomų investicijų į tam tikras technologijas.

 

Finansavimo poreikis, prognozuojama, didės, nes bus investuojama į ūkių atsparumo aplinkosaugos problemoms didinimą. Lenkijos ūkininkai jau patyrė su klimato kaita susijusią riziką, pavyzdžiui, šiltesnes žiemas, trumpesnius pavasarius ir vasaros karščio bangas, dėl kurių derlius tampa vis nepastovesnis. Nuolat besikeičianti situacija išryškina naujų ūkininkavimo metodų būtinybę, todėl ūkininkai turi investuoti į naujas technologijas, pavyzdžiui, patobulintas drėkinimo sistemas.

 

Pasikeitę vartojimo įpročiai pastaraisiais metais taip pat lėmė didelius maisto gamybos pokyčius. Vis labiau populiarėja ekologinis ūkininkavimas, kadangi daugiau žmonių renkasi produktus be glitimo ar laktozės arba išvis mažina mėsos vartojimą. Šių tendencijų pokyčiai daro įtaką kainoms ir būtinoms investicijoms, o tai turi įtakos finansiniam atotrūkiui.

„HeavyFinance“ sprendimas ūkininkams

Lenkijoje dauguma investicijų skiriama technikai ir kitai įrangai modernizuoti. Apyvartinio kapitalo paskolos taip pat labai paklausios, nes jos padeda įmonėms stabilizuoti pinigų srautus ir padengti veiklos sąnaudas.

 

„HeavyFinance“ kaip tik specializuojasi tokių paskolų teikime – bendrovė jau suteikė paskolas beveik 400 ūkininkų Lietuvoje, Latvijoje, Bulgarijoje ir Portugalijoje, padėdama jiems modernizuoti ūkius. Nuo 2020 m. birželio mėnesio „HeavyFinance“ investuotojų bendruomenė prisidėjo prie 30 000 hektarų žemės ūkio paskirties žemės efektyvumo didinimo. Dabar įmonė atveria Lenkijos rinką siekiant paskolų gavėjams teikti jų poreikius atitinkančius finansavimo pasiūlymus, o investuotojams suteikti galimybę investuoti į kuo skirtingesnius projektus.

Įtaką darančios investicijos

Pasirinkusieji investuoti į žemės ūkio sektorių ne tik gauna solidžią metinę grąžą, bet ir sudaro sąlygas smulkiesiems ūkininkams augti ir modernizuoti savo veiklą. Šiuolaikiniai technologiniai sprendimai padeda mažinti anglies dvideginio išmetimą ir kartu didinti gamybos apimtis, kad būtų patenkinta auganti pasaulinė maisto paklausa. Investuodami nuo 100 eurų galite prisidėti prie bendro tikslo – gerinti žemės ūkio sektorių. „HeavyFinance“ suteiks galimybę investuoti eurais, taip pašalindama valiutos riziką mūsų investuotojams. Padidinkite savo investicijų portfelį ir kartu suteikite galimybę ūkininkams augti.

Share the Post:

Related Posts