Investuokite į žaliąsias paskolas ūkininkams

HeavyFinance atveria galimybę investuoti į sparčiai augančią anglies taršos sertifikatų rinką. Tvarios investicijos į žemės ūkį gelbėja mūsų planetą ir uždirba dar didesnę grąžą

Apie mus rašo

Prognozuojama grąža

20%+

Pagal dabartinę anglies taršos sertifikatų kainą

12%+

Konservatyvus scenarijus

50%+

Optimistinis scenarijus

Pradėkite investuoti
Turite klausimų? Susisiekite

info@heavyfinance.com

Investavimas į Žaliąsias paskolas

Pradėkite investuoti
Turite klausimų? Susisiekite

info@heavyfinance.com

Kovojant su klimato kaita, iki 2030 m. privalome 43% sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį.

Prieš dešimtmečius sukurtos žemės ūkio inovacijos turi ateiti į smulkius ir vidutinio dydžio ūkius.

HeavyFinance veiklą pradėjo kaip paskolų prekyvietė, kuri sujungia investuotojus su smulkiais ir vidutinio dydžio ūkiais. Kalbėdamiesi su tūkstančiais Europos ūkininkų, supratome, kad galime ne tik padėti jiems plėsti savo verslą, bet ir paversti jį neutraliu klimatui ar netgi sugeriančiu kituose sektoriuose išmetamą anglies dioksidą. Tačiau, kad ūkininkai pereitų prie tvariosios žemdirbystės, jiems reikia papildomo kapitalo. Kadangi tradicinės finansų įstaigos nėra pasiruošusius dirbti su smulkiais ir vidutinio dydžio ūkiais, smulkieji investuotojai bei verslas gali atlikti jų vaidmenį ir uždirbti dviženklę grąžą suteikdami paskolas tvariems ūkiams.

HeavyFinance bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir mokslininkų komandomis bei pasitelkia naujausias technologijas, kad stebėtų tvarių ūkių sugeriamo anglies kiekį, jį sertifikuotų ir gautų anglies taršos sertifikatus. Šie ūkininkų laukuose sukurti aukštos kokybės anglies taršos sertifikatai vėliau parduodami tarptautinėje rinkoje, o jų grąžą paskirstoma investuotojams ir paskolas pasiėmusiems ūkininkams.

Su Žaliosiomis paskolomis siekiame iš atmosferos pašalinti 1 gigatoną anglies dioksido. To siekdami galime transformuoti Europos žemės ūkį generuodami solidžią investicijų grąžą.

Žaliųjų paskolų struktūra

Pradėkite investuoti
Turite klausimų? Susisiekite

info@heavyfinance.com

Procesas

Žaliasias paskolas ūkininkai gali pasiimti iki 4 metų laikotarpiui. Tačiau jų laukuose anglies taršos sertifikatai bus gaunami 10 metų. Tai reiškia, kad net ir susigrąžinę savo investicijas, gausite grąžą visą 10 metų laikotarpį.

Ūkininkas pasirašo preliminarią Žaliosios paskolos sutartį, kurioje nurodomas tikslus hektarų skaičius, iš kurių bus gaunami anglies taršos sertifikatai.

Po paskolos projekto paskelbimo platformoje investuotojai turi iki 14 dienų jo finansavimui.

Didžioji dalis projektų būna pilnai finansuoti per pirmas porą dienų. Tačiau fiinansavimas didesniems projektams kartais trunka ilgiau.

Tarptautinė mokslininkų komanda atlieka dirvožemio tyrimus ūkio žemės plotuose.

Mokslininkai reguliariai atlieka tyrimus tam, kad pamatuotų dirvožemyje sukaupto anglies kiekį.

Tarptautinės sertifikavimo organizacijos pativrtina mokslininkų surinktus ir išanalizuotus duomenis apie iš atmosferos pašalintą anglies dvideginį.

Sertifikavimo metu apsilankoma Žaliąsias paskolas gavusiuose ūkiuose bei HeavyFinance padaliniuose.

Anglies taršos sertifikatai bus parduodami dviem būdais: tiesiogiai korporacijoms arba per CO2 sertifikatų prekyvietes.

Grąža investuotojams ir ūkininkams bus pervedama kaskart, kai gaunami ir parduodami sertifikatai.

Kas yra Žaliosios paskolos

Investuotojams Žaliosios paskolos atveria naują galimybę pasinaudoti sparčiu anglies taršos sertifikatų rinkos augimu. Investuodami į Žaliąsias paskolas HeavyFinance platformoje, jūs paskolinate pinigus ūkininkams, o vietoje palūkanų gaunate grąžą iš anglies taršos sertifikatų pardavimo.

Taip jūs uždirbate solidžią dviženklę grąžą ir reikšmingai prisidedate prie kovos su klimato kaita. Siekiant sumažinti investavimo rizikas, kiekviena paskola yra užtikrinta technikos arba žemės įkeitimu pirmine hipoteka.

Investuotojai

Turėdami daugiau nei 6.000 investuotojų, suprantame, kad jums svarbi atliekamų investicijų įtaka aplinkai. Todėl dabar galite prisidėti kovos su klimato kaita ir uždirbti dar daugiau. Žaliųjų paskolų įtaka aplinkai yra kruopščiai matuojama laboratorijose ir sertifikuojama tarptautinių organizacijų.

Ūkininkai

Mes nesutikome nei vieno ūkininko, kur neigtų klimato kaitą. Ūkininkai patiria klimato kaitos padarinius savo kailiu: jie vis dažniau susiduria su sausromis ir potvyniais, klimatas pradeda netikti daliai auginamų kultūrų. Didžiausi ūkiai jau perėjo prie neariminės žemdirbystės, nes gavo finansavimą iš tradicinių finansų įstaigų. Tačiau tik su nauju požiūriu į finansavimą galime link to pastūmėti likusius beveik 10 milijonų Europos ūkių.

Verslas

Bankai, technologijų kompanijos, viešbučių tinklai ir kitos tarptautinės kompanijos susiduria su vis griežtesniu taršos reguliavimu. Todėl šie verslai siekia įsigyti anglies taršos sertifikatus tam, kad kompensuotų verslo neigiamą poveikį gamtai. Kviečiame bendroves investuoti į paskolas HeavyFinance platformoje ir gauti grąžą CO2 kreditais.

Tarptautinės sertifikavimo agentūros

Tam, kad būtų užtikrintas skaidrus teigiamos įtakos pamatavimas ir paskolų gavėjai sukurtų anglies taršos kreditus, mokslininkų tyrimų rezultatus turi sertifikuoti tarptautinės organizacijos. HeavyFinance jau yra sudariusi sutartis su šiomis organizacijomis teigiamo poveikio gamtai sertifikavimui.

Projektų proponentai

HeavyFinance šiuo atveju vadinama projekto proponentu. Tai bendrovė, kuri gali teikti duomenis ir gauti anglies taršos kreditus iš tarptautinių organizacijų. Kiekvienoje valstybėje projekto proponentų skaičius yra ribotas, o tapimas proponentu sudėtingas ir reikalaujantis įtraukti didelį kiekį dirbamos žemės. Todėl ūkininkai negali patys tapti projekto proponentais.

Anglies dioksido sertifikatai - kas tai?

Vienas anglies taršos sertifikatas prilygsta vienai iš aplinkos pašalintai tonai anglies dioksido. Tvarus ūkininkavimas įvertinamas šiais kreditais, nes jo dėka anglies dioksidas yra sugeriamas ir užrakinamas dirvožemyje.

1 tona iš atmosferos pašalinto CO2 = 1 anglies taršos sertifikatas

Perėjimas prie tvariosios žemdirbystės yra vienas svarbiausių žingsnių siekiant pašalinti perteklinį CO2 iš atmosferos ir taip stabdyti klimato kaitą. Kartu su mokslininkais atliekame tikslius skaičiavimus, kiek CO2 sugeria kiekvieno Žaliąją paskolą gavusio ūkio dirvožemis. Investuodami HeavyFinance platformoje investuotojai gali uždirbti solidžią grąžą nukreipdami savo kapitalą į klimato kaitos stabdymą.

Kartu su mokslininkais atliekame tikslius skaičiavimus, kiek CO2 sugeria kiekvieno Žaliąją paskolą gavusio ūkio dirvožemis.

Realus pavyzdys iš Lietuvos

Iš teršėjo į planetos gelbėtoją

Susipažinkite su Donatu, prie tvariojo ūkinikavimo pereinančiu verslininku. Jis nuo 2017 m. etapais pereidinėja prie neariminės žemdirbystės visame valdomame 330 ha plote.

Toliau plėsti neariminės žemdirbystės plotus, ūkininkas siekia įsigyti kultivatorių Carrier XL 425-625. Todėl jis gavo 105.000€ HeavyFinance investuotojų paskolą trejų metų laikotarpiui.

Su šia 0% palūkanų žaliąja paskola, 134 ha ūkininko žemių pradėjo generuoti anglies taršos sertifikatus. Per metus kiekvienas hektaras gauna 3 sertifikatus. O investuotojai gauna grąžą iš šių sertifikatų pardavimo.

Donato laukuose gaunamų taršos sertifikatų kaina šiuo metu siekia 35€. Po 36 mėnesių invetuotojai atgaus paskolintą 105,000€ sumą. Remiantis konservatyviu scenarijumi, investuotojai uždirbs 13% metinės grąžos artimiausius dešimt metų. Įsigyvendinus optimistiniam scenarijui, grąža žymiai išaugtų

Turime imtis veiksmų dabar.

Neariminės ir kitų tvariosios žemdirbystės praktikų pritaikymas Europos ūkiuose yra vienas iš efektyviausių būdų kardinaliai sumažinti CO2 emisijas.

Privalome imtis priemonių, kad pasaulio klimatas atšiltų ne daugiau kaip 1,5 Celsijaus laipsnio, palyginus su laikotarpiu iki pramonės revoliucijos Iki 2030 m. išmetamo anglies dioksido kiekį turime sumažinti 43%, o iki 2050 m. žmogaus veikla turi nustoti daryti neigiamą įtaką gamtai.

Kad to pasiektume, būtinas kapitalas, todėl kviečiam jus investuoti į Žaliąsias paskolas. Kartu galime iš tiesų pakeisti padėtį ir palikti geresnį pasaulį ateities kartoms. Kviečiu pradėti investuoti tvariai jau dabar.

Laimonas Noreika, HeavyFinance direktorius

Pradėkite investuoti
Turite klausimų? Susisiekite

info@heavyfinance.com