Ile mogę zarobić podczas programu?

Dochód każdego gospodarstwa zależy od hektarów ziemi zapisanych do programu oraz od rodzaju gleby i zagospodarowania terenu. Właściciele gospodarstw otrzymają wynagrodzenie w oparciu o cenę sprzedaży kredytów węglowych wygenerowanych dzięki stosowaniu praktyk zrównoważonego zarządzania gruntami.

Widząc zmiany w cenie kredytów węglowych, staramy się sprzedawać je na rynku po jak najwyższej cenie, aby przynieść największą wartość dla rolnika. Będąc w pełni przejrzystym, dzielimy się prognozowanymi przychodami z każdym właścicielem gospodarstwa przed podpisaniem umowy oraz regularnie po przystąpieniu rolnika do programu.