Jaka będzie wartość moich kredytów węglowych?

Wartość kredytów węglowych jest określana przez jakość gleby i praktyk rolniczych. Ponadto, rynek kredytów węglowych działa podobnie jak rynek zbóż: wartość zmienia się w zależności od podaży i popytu. Regularnie przekazujemy rolnikom zarejestrowanym w programie aktualizację cen.