Jaką kwotę mogę zainwestować?

W każdy projekt crowdfundingowy na platformie HeavyFinance można zainwestować minimum 100 EUR. Nie ma maksymalnego ograniczenia co do kwoty inwestycji i liczby projektów finansowania.