Rolnictwo węglowe i wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań naszych czasów i staje się to coraz bardziej oczywiste, że musimy podjąć natychmiastowe i zdecydowane akcje w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Sektor rolnictwa jest trzecim największym sprawcą zanieczyszczeń. Dlatego podejmujemy wysiłki, aby to zmienić – i rolnictwo węglowe jest rozwiązaniem. Rolnictwo węglowe to innowacyjne podejście do gospodarki rolnej, którego celem jest zmniejszenie ilości CO² w atmosferze poprzez magazynowanie węgla w glebie.

HeavyFinance jest firmą, która inwestuje w zrównoważone praktyki rolnicze, dzięki którym powstają kredyty węglowe. Ten artykuł wyjaśni, czym są kredyty węglowe i jakie są ich korzyści dla rolników i inwestorów. Program zielonych pożyczek HeavyFinance jest przykładem tego, jak kredyty węglowe mogą być włączone do planu biznesowego, który promuje wzrost gospodarczy i odpowiedzialność społeczną.

Czym są Kredyty Węglowe?

Rolnictwo węglowe i kredyty węglowe są bezpośrednio powiązane. Rolnictwo węglowe to zestaw zrównoważonych praktyk rolniczych takich jak uprawa bezorkowa, pasowa lub minimalna, a także płodozmian i zarządzanie resztkami pożniwnymi. Dzięki czemu ziemia pochłania więcej CO² niż jest emitowane podczas zbiorów. Kredyty węglowe to poświadczeniem tego faktu w formie zbywalnych certyfikatów. Jeden kredyt węglowy odpowiada jednej tonie CO² zatrzymanego w glebie.

1 kredyt węglowy = 1 tona CO² zatrzymana w glebie

Podstawową zaletą kredytów węglowych jest to, że firmy, które emitują więcej dwutlenku węgla niż wynosi ich limit, mogą kupować kredyty od jednostek, których emisje są poniżej ich limitu. Tworzy to zachętę finansową dla firm do redukcji emisji dwutlenku węgla i inwestowania w czystą energię.

Kredyty węglowe przyznawane są przez międzynarodowe agencje certyfikujące za działania, które usuwają lub zmniejszają emisję dwutlenku węgla. Te projekty mogą obejmować przedsięwzięcia związane z energią odnawialną, zalesianie i zrównoważone praktyki zarządzania gruntami. Każdy z tych projektów jest weryfikowany, aby zagwarantować, że uzyskane kredyty węglowe są prawdziwe, a ich pochodzenie nie budzi zastrzeżeń. Po zweryfikowaniu każdego projektu, kredyty węglowe są wydawane i mogą zostać sprzedane.

W Unii Europejskiej firmy muszą nabywać kredyty węglowe poprzez system handlu emisjami (EU ETS), aby zrównoważyć swoje emisje. HeavyFinance pracuje z jednostkami Verified Carbon Units (VCU), które są wydawane w ramach dobrowolnego rynku i przeznaczone dla firm, które chcą dobrowolnie zrównoważyć swoje emisje węgla. Główna różnica między EU ETS a VCU polega na tym, że EU ETS jest obowiązkowym systemem w ramach Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do a VCU które są wydawane w obrębie rynku dobrowolnym handlu certyfikatami węglowymi.

Korzyści z kredytów węglowych

Kredyty węglowe stanowią zachętę finansową dla firm do redukcji emisji dwutlenku węgla, ale oferują również korzyści dla rolników i inwestorów.

Rolnictwo węglowe nie tylko poprawia plony i zdrowie gleby, ale także oferuje korzyści finansowe. Poprzez realizację praktyk takich jak agroleśnictwo, rolnictwo ochronne i rolnictwo regeneracyjne, rolnicy mogą zwiększyć zyski. To można osiągnąć poprzez zmniejszenie kosztów nawozów syntetycznych i pestycydów, będąc jednocześnie bardziej odpornymi na skutki zmian klimatycznych. Uczestnicząc w programach kredytów węglowych, rolnicy mogą uzyskać dodatkowy dochód poprzez sprzedaż kredytów węglowych z praktyk rolniczych, które już stosują.

Dla przedsiębiorców, kredyty węglowe dają możliwość uzyskania zysków finansowych przy jednoczesnym wsparciu zrównoważonego rolnictwa. Inwestując w kredyty węglowe, inwestorzy mogą wspierać rolników, którzy stosują zrównoważone praktyki zarządzania gruntami, zmniejszyć swój własny ślad węglowy i przyczynić się do walki ze zmianami klimatu. Jest to sytuacja korzystna dla wszystkich.

Stosowanie kredytów węglowych przez HeavyFinance

HeavyFinance wprowadził kredyty węglowe jako kluczowy aspekt swojej działalności, zapewniając rolnikom zachęty finansowe do realizacji zrównoważonych praktyk zarządzania gruntami poprzez nasz program zielonych pożyczek. Praktyki te obejmują agroleśnictwo, rolnictwo ochronne i rolnictwo regeneracyjne. Inwestując z HeavyFinance można wspierać rolników, zwiększać ich odporność na zmiany klimatyczne i uzyskiwać zyski finansowe, a wszystko to przy zachowaniu poczucia odpowiedzialności społecznej. 

Zielony program pożyczkowy działa poprzez udzielanie rolnikom finansowania, którego potrzebują, aby zrealizować zrównoważone praktyki zarządzania gruntami. Gdy rolnik wprowadzi te praktyki, kredyty węglowe wygenerowane przez projekt są sprzedawane korporacjom takim jak sieci supermarketów, banki itd.na dobrowolnym rynku handlu certyfikatami węglowymi. Inwestorzy mogą również wykorzystać kredyty węglowe do zrównoważenia własnych emisji dwutlenku węgla.

HeavyFinance jest zobowiązana do zachowania przejrzystości i odpowiedzialności w realizacji swojego celu, jakim jest usunięcie 1 gigatony CO² z atmosfery do 2050 roku. Firma zbudowała partnerstwo z rolnikami, społecznościami wiejskimi i innymi podmiotami, aby osiągnąć swoją misję. A także korzysta z weryfikacji niezależnych stron trzecich, aby zapewnić, że generowane kredyty węglowe są prawdziwe, wymierne i trwałe.

Nowe możliwości

Ostatecznie, kredyty węglowe są potężnym narzędziem do walki ze zmianami klimatycznymi poprzez zapewnienie zachęty finansowej dla firm do zmniejszenia ich emisji dwutlenku węgla. A sposobem na zdobycie tych cennych kredytów jest praktyka rolnictwa węglowego. 

HeavyFinance wprowadziło kredyty węglowe do swojego modelu biznesowego, oferując zielone pożyczki rolnikom, którzy stosują zrównoważone praktyki zarządzania gruntami. Poprzez dostosowanie się do tych praktyk, rolnicy mogą zwiększyć swoje plony, poprawić zdrowie gleby i odporność na skutki zmian klimatycznych.

Dla inwestorów, kredyty węglowe dają możliwość uzyskania zysków finansowych i równocześnie wspierają zrównoważone rolnictwo. Inwestując w program zielonych pożyczek HeavyFinance, inwestorzy mogą wspierać rolników, którzy stosują zrównoważone praktyki zarządzania gruntami, a także zmniejszyć swój własny ślad węglowy.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o programie zielonych pożyczek z rocznym oprocentowaniem 0% HeavyFinance lub inwestowaniu w zrównoważone rolnictwo, prosimy o kontakt.

Carbon Credits Form (carbonForm)
Przewiń do góry