governmental funding for sustainability

Ekoschematy rolnicze i co trzeba o nich wiedzieć

15 marca Polscy rolnicy będą składać wnioski o dopłaty, w związku z wejściem w życie nowego Krajowego Planu Strategicznego, który będzie określał zasady i możliwości finansowania gospodarstw w ramach zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ostatnio WPR nabrała zielonych kolorów, wskutek wprowadzenia ambitnych celów związanych z ograniczeniem emisji oraz ochroną środowiska przez Unię Europejską. Wraz z tą reformą są wprowadzone ekoschematy rolnicze.

Ekoschematy rolnicze to nowy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację praktyk, które przyczyniają się do ochrony środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt.

Wysokość kwoty do wypłaty zależy od systemu punktowego. Szacuje się, że rolnicy mogą otrzymają około 1300 zł za każdy hektar gruntów rolnych. Dzięki HeavyFinance i naszemu programowi certyfikatów węglowych każdy rolnik kwalifikujący się do programu może w prosty sposób zwiększyć tę kwotę. I co najlepsze – nie potrzebujesz żadnych dodatkowych dokumentów, tylko te potrzebne składając wnioski na ekoschematy. 

Ile wynoszą stawki dopłat w ekoschematach w 2023 roku?

W tym roku rolnicy będą mieli dostęp do sześciu ekoschematów: 

 • Obszary z roślinami miododajnymi,

Celem tego ekoschematu jest zachęcenie rolników do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi, zapewniającymi długotrwałe, zróżnicowane i bezpieczne żerowiska dla pszczół miodnych i dzikich owadów zapylających, co przyczynia się do ochrony różnorodności biologicznej. Ten ekoschemat stanowi uzupełnienie innych ekoschematów w zakresie płatności bezpośrednich, w tym odłogowania 7% powierzchni użytków rolnych na obszary nieprodukcyjne w celu zachowania i zwiększenia różnorodności biologicznej. 

Szacunkowa stawka dla tego ekoschematu wynosi 1 198 zł na hektar.

 • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych,

Aby zakwalifikować się na ten ekoschemat, na trwałych użytkach zielonych musi wystąpić zalanie lub podtopienie przez co najmniej 12 dni z rzędu w okresie od 1 maja do 30 września danego roku. Ze wsparcia będą mogły skorzystać gospodarstwa realizujące zobowiązania w zakresie ochrony przyrody związane z ochroną cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk zagrożonych gatunków ptaków. 

Szacowana stawka wsparcia wynosi 280 zł na hektar.

 • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

Ten ekoschemat ma na celu wsparcie produkcji roślinnej prowadzonej zgodnie z metodami Integrowanej Produkcji. Dodatkowo rolnik musi zachować wszystkie trwałe użytki zielone posiadane w gospodarstwie w danym roku kalendarzowym. Płatność będzie przyznawana do powierzchni upraw, z których produkty roślinne są wytwarzane zgodnie z metodami Integrowanej Produkcji Roślin oraz do powierzchni trwałych użytków zielonych odpowiadającej powierzchni tych upraw.

Szacowana stawka wsparcia wynosi 1300 zł na hektar.

 • Biologiczna ochrona upraw

Tutaj celem jest wspieranie stosowania biologicznych metod ochrony roślin z wykorzystaniem preparatów mikrobiologicznych zamiast chemicznych pestycydów, w odniesieniu do konkretnych upraw, w których takie metody zostały zarejestrowane. Ten ekoschemat także ma ograniczyć stosowania chemicznych pestycydów, chroniąc bioróżnorodności i minimalizacja ich wpływu na środowisko. 

Szacunkowa stawka wynosi 400 zł na hektar.

 • Dobrostan zwierząt

Celem ekoschematu jest poprawa dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych poprzez wdrożenie środków odpowiadających na specyficzne potrzeby różnych grup zwierząt. Rolnicy są zobowiązani do udziału w szkoleniach dotyczących metod ograniczających stosowanie antybiotyków oraz muszą posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt. 

Stawki płatności do 595 zł –  w zależności od rodzaju zwierzęcia i wdrożonych konkretnych środków.

 • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi,

Ten ekoschemat to jedna z nowych możliwości, jaką będą mieli rolnicy w 2023 roku. W ramach tego schematu, będą mogli otrzymać dopłaty za osiągnięcie określonego poziomu punktów poprzez stosowanie odpowiednich praktyk. Minimalny próg punktowy wynosi 5, a wartość jednego punktu została wstępnie określona na 100 zł. Dofinansowanie zostanie przyznane rolnikom w formie rocznej płatności.

Ten ekoschemat obejmuje 8 praktyk, które rolnicy będą mogli wdrożyć w swoich gospodarstwach, a za które będą otrzymywać dopłaty. Wartości tych dopłat to:

 1. Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt – 1 050 zł/ha,
 2. Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe – 786 zł/ha,
 3. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy 129 zł/ha i wariant z wapnowaniem – 649 zł/ha,
 4. Zróżnicowana struktura upraw – 339 zł/ha,
 5. Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji – 428 zł/ha,
 6. Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo – 291 zł/ha,
 7. Uproszczone systemy uprawy – 559 zł/ha,
 8. Wymieszanie słomy z glebą – 382 zł/ha.

Dzięki wdrożeniu tych praktyk, rolnicy będą nie tylko mogli otrzymać dodatkowe dofinansowanie, ale również będą przyczyniać się do zwiększenia bioróżnorodności oraz do ochrony środowiska i klimatu.

Aby dowiedzieć się więcej o rolnictwie węglowym przeczytaj nasz artykuł: Rolnictwo węglowe i wszystko, co musisz o nim wiedzieć

HeavyFinance i ekoschematy rolnicze

Jeśli chcesz zmaksymalizować swoje dofinansowanie, możesz wziąć udział w różnych ekoschematach jednocześnie, jednakże istnieją pewne ograniczenia, na przykład jeśli cel ich stosowania w gospodarstwie jest taki sam. Ograniczenie to ma na celu uniknięcie podwójnego (a nawet wielokrotnego) dofinansowania. 

Możesz jednak pozyskać dofinansowanie gdzie indziej!

Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie ekoschematy można łączyć z programem węglowym HeavyFinance. Jeżeli kwalifikujesz się do ekoschematu “Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” to już teraz możesz czerpać korzyści w ramach naszego programu węglowego i skorzystać m. in. z naszej Zielonej Pożyczki 0%. 

W naszym programie węglowym nie tylko masz możliwość na otrzymanie pożyczki bez oprocentowania, ale także zyskujesz stały pasywny dochód, bez ponoszenia kosztów. HeavyFinance jest jedynym operatorem projektu zweryfikowanego w standardzie Verra w Polsce, dzięki czemu zapewnia najwyższy zysk dla rolników ze sprzedaży certyfikatów węglowych. 

Spraw, aby rok 2023 był rokiem rozwoju Twojego gospodarstwa i biznesu dzięki rządowym ekoschematom i Zielonej Pożyczce HeavyFinance. Skontaktuj się z naszymi doradcami już teraz!

Nie jesteś rolnikiem węglowym? Nie ma problemu! Skontaktuj się z naszym biurem, aby porozmawiać z naszymi doradcami o finansowaniu korzystnym dla Ciebie.