Kredyty Węglowe: Od emisji do offsetów

Pilna potrzeba walki ze zmianami klimatycznymi spowodowała gwałtowny wzrost zainteresowania przedsiębiorstw kredytami węglowymi. Wynika on m.in. z wpływu opinii publicznej, nacisków ze strony klientów oraz potrzeby podjęcia konkretnych kroków w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej. Violeta Gevorkjan, ekspertka ds. dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju w Heavy Finance, uważa, kredyty węglowe mogą zmienić  sektor rolniczy, który obecnie jest odpowiedzialny za 30% globalnej emisji gazów cieplarnianych, na pozytywny dla klimatu. 

Kredyty węglowe stanowią sposób na zachęcenie rolników do przyjęcia zrównoważonych praktyk zarządzania gruntami, które zwiększają ilość węgla przechowywanego lub magazynowanego pod ziemią. Poprzez generowanie kredytów węglowych  rolnicy są zachęcani do stosowania zrównoważonych praktyk rolniczych, takich jak uprawa bez orki, utrzymywanie pokrywy gleby poprzez uprawy okrywowe i ograniczanie stosowania nawozów. Te działania  mogą mieć znaczący wpływ na walkę ze zmianami klimatycznymi.

Dlaczego rolnictwo jest ważnym sektorem w walce ze zmianami klimatycznymi?

Rolnictwo jest jednym z sektorów, który jest najbardziej narażony na zmiany klimatyczne. Potęgowane przez efekt cieplarniany sytuacje takie jak susze, niestety istotnie wpływają na urodzaj plonów. Dzięki regeneratywnym metodom uprawnym, rolnicy nie tylko walczą z efektem cieplarnianym ale także poprawiają zdrowie swojej gleby, dzięki czemu staje się ona bardziej odporna na występujące anomalie pogodowe.

Rolnictwo odgrywa kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu, ponieważ może zarówno przyczyniać się do emisji gazów cieplarnianych, jak i je łagodzić. Rolnictwo i sposób użytkowania gruntów odpowiadają obecnie za 30 % globalnej emisji gazów cieplarnianych. Powstają one głównie w wyniku wylesiania, hodowli zwierząt i stosowania nawozów. drugiej jednak strony rolnictwo może również przyczyniać się   do pochłaniania z dwutlenku węgla poprzez sekwestrację węgla w glebie i roślinach. 

Gleba ma ogromny potencjał do przechowywania dużych ilości węgla, który można wykorzystać poprzez stosowanie praktyk takich jak: rolnictwo bezorkowe, uprawa roślin okrywowych, czy też agroleśnictwo. Działania te mogą ponadto pomóc w poprawie kondycji podłoża. Według Instytutu Rodale przejście na organiczne rolnictwo regeneracyjne może pochłonąć ponad 100% obecnej rocznej emisji CO2 przez glebę, skutecznie odwracając skutki zmian klimatycznych.

A czym jest zrównoważone rolnictwo?

Zrównoważone rolnictwo może wydawać się skomplikowane, ale w gruncie rzeczy chodzi o wykorzystanie praktyk rolniczych poprawiających zdrowie gleby i zwiększających poziom próchnicy. Wspomniane metody obejmują m. in. stosowanie uprawy bezorkowej, uprawę roślin okrywowych i oraz wykorzystywanie płodozmianu. Poprzez zatrzymanie węgla w glebie, nadmiar CO2 jest usuwany z atmosfery, poziom próchnicy się zwiększa, a rezultaty,  można dokładnie zweryfikować poprzez pobranie próbek i analizę gleby.

Trwałe przechowywanie węgla w glebie ma kluczowe znaczenie w walce ze zmianami klimatu, a uważne monitorowanie stanu gleb służy do potwierdzenia wyników redukcji emisji. Każda tona usuniętego CO2 generuje jeden Certyfikat Węglowy, czyli instrument, który może zostać zakupiony przez firmy oraz organizację w celu redukcji wytworzonego śladu węglowego. Warto zaznaczyć, że pomimo tego,  że redukcja emisji powinna być głównym celem przedsiębiorstw, to osiągnięcie celów związanych z neutralnością klimatyczną możliwe jest wyłącznie właśnie poprzez wykorzystanie wspomnianych certyfikatów węglowych..

Dla rolników oznacza to nie tylko przyczynianie się do wprowadzania pozytywnych zmian klimatycznych, oraz poprawę zdrowia swojej gleby, ale także zarabianie pieniędzy za ich ciężką pracę. Dla konsumentów natomiast jest to okazja do zmniejszenia swojego śladu węglowego i przyczynienia się do bardziej zrównoważonej przyszłości. Ogólnie rzecz biorąc, zrównoważone praktyki rolnicze przynoszą korzyści wszystkim zainteresowanym i stanowią realne rozwiązanie dla wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

Jak można zagwarantować, że wygenerowane kredyty węglowe są dokładnie mierzone i weryfikowane?

Niedawno  Integrity Council opublikowała Core Carbon Principles, które ustanawiają standardy dla jednostek wykorzystywanych jako offset na dobrowolnym rynku kredytów węglowych. Te zmiany zapewniają jednolitą regulację rynku kredytów węglowych i są poradnikiem dla  kupujących, który wskazuje na jakie kwestie powinni zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji związanych  z  wyborem konkretnych  projektów.  

Skuteczny pomiar i weryfikacja kredytów węglowych wymaga regularnego pobierania próbek gleby,naukowego podejścia do zarządzania glebą i badania poziomu węgla. Dzięki temu mamy pewność, że wygenerowane kredyty są odpowiednio przyznane i spełniają standardy jakości.

Ponadto, porady i wsparcie dla rolników mogą pomóc im w poprawie stanu gleby, która dzięki temu może być w stanie pochłaniać większą ilość węgla. W rezultacie programy offsetowe nie tylko generują kredyty węglowe, ale także wspierają zrównoważone praktyki rolnicze i zapewniają długoterminowe korzyści dla lokalnych społeczności, ponieważ gleba staje się zdrowsza i bardziej odporna na skutki zmian klimatycznych.

I na zakończenie, jak widzi Pani przyszłość rolnictwa węglowego w nadchodzących latach?

W czasach, gdy świat zmaga się z pilną potrzebą przeciwdziałania zmianom klimatycznym, rolnictwo węglowe jawi się jako skuteczne rozwiązanie, pozwalające na redukcję dwutlenku węgla z atmosfery. Moim zdaniem, wprowadzenie  Core Carbon Principles wzbudza ogólne zaufanie do rynku kredytów węglowych i usprawnia jego zarządzanie, jak również  umożliwia działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Aby osiągnąć zerową emisję netto i dążyć do usunięcia CO2 z atmosfery, musimy wdrożyć szereg mechanizmów. a rolnictwo odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Gwałtowny rozwój rynku dobrowolnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla zapewnia korporacjom istotne narzędzie do kompensacji pozostałych emisji.  Rozwój rolnictwa węglowego jest kluczowy dla dążenia do usunięcia CO2 z atmosfery, zachowania bioróżnorodności i utrzymania ekosystemów oraz zapewnienia odporności i stabilności łańcucha dostaw żywności.

Patrząc w bardziej “zrównoważoną” przyszłość, ważne jest, abyśmy nadal inwestowali i wspierali inicjatywy, takie jak  rolnictwo regeneracyjne, dzięki któremu możemy żyć na zdrowszej planecie.