Zielone pożyczki dla rolników

Jako rolnik wiesz, jak ważne są praktyki zrównoważonego zarządzania gruntami i jaki wpływ mają one na środowisko. Jednak przyjęcie tych praktyk może być często wyzwaniem ze względu na wysokie koszty. Tutaj właśnie z pomocą przychodzą ” zielona pożyczka”.

Polscy rolnicy mogą teraz skorzystać z “zielonych pożyczek” z 0% stopą procentową na wdrożenie zrównoważonych praktyk zarządzania gruntami. Pożyczki te są częścią European Green Deal, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Program wspiera rolnictwo regeneracyjne, innowacyjne podejście do rolnictwa, które ma na celu zmniejszenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze poprzez magazynowanie węgla w glebie, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia plonów.

Rolnicy, którzy stosują zrównoważone praktyki w ramach rolnictwa regeneracyjnego, otrzymują certyfikaty handlowe, czyli kredyty węglowe, za każdą tonę dwutlenku węgla, którą magazynują w glebie. Kredyty te mogą być sprzedawane firmom takim jak supermarkety, które chcą zrównoważyć swoją emisję dwutlenku węgla. Tworzy to nowe źródło dochodów dla rolników, a jednocześnie promuje zrównoważone praktyki.

Według badań, 57% polskich rolników nigdy nie słyszało o kredytach węglowych, a tylko 8% wie, czym one są. Jednakże 35% badanych rolników jest zainteresowanych potencjalnym dochodem z inwestycji w kredyty węglowe. Program “zielonych pożyczek” ma na celu pomóc rolnikom w finansowaniu przyjęcia zrównoważonych praktyk zarządzania gruntami, takich jak uprawa bezorkowa lub minimalna, płodozmian i zarządzanie pozostałościami.

Pożyczki są finansowane przez prywatnych inwestorów i firmy, które otrzymują procent od sprzedaży kredytów węglowych lub wykorzystują je do zmniejszenia swojego śladu węglowego. W ten sposób rolnicy mają dostęp do kapitału niezbędnego do rozwoju swoich gospodarstw bez konieczności płacenia odsetek. Jest to sytuacja korzystna zarówno dla rolników, jak i inwestorów.

Tak więc, jeśli jesteś zainteresowany przyjęciem zrównoważonych praktyk zarządzania gruntami i generowaniem dodatkowych dochodów dzięki kredytom węglowym, program ” zielonych pożyczek” jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Zapewni Ci on kapitał niezbędny do wdrożenia tych praktyk bez konieczności ponoszenia odsetek. Wszystko, co musisz zrobić, to uzupełnić swoją rejestrację i złożyć wniosek o pożyczkę. Resztą zajmie się HeavyFinance.

Carbon Credits Form (carbonForm)
Przewiń do góry