Uprawa bezorkowa: na czym polega, wady i zalety

Bezorkowa uprawa roli, znana również jako rolnictwo bezorkowe, to metoda uprawy rosnąca w popularności, która rezygnuje z tradycyjnej orki. W uprawie bezorkowej, resztki roślinne z poprzednich zbiorów pozostają na powierzchni gleby, tworząc naturalną osłonę, która chroni ją przed erozją i utratą wilgoci. Głównym celem tej metody jest ochrona zdrowia gleby, zwiększenie jej bioróżnorodności, oszczędne zużycie wody oraz redukcja kosztów produkcji. uprawa bezpłużna

Historia rolnictwa bezorkowego sięga starożytności, ale jego współczesna forma rozwinęła się w XX wieku, głównie jako odpowiedź na problem erozji gleby. Kluczowym momentem dla jej rozwoju w USA był Dust Bowl w latach 30., który uświadomił potrzebę lepszej ochrony gleby. Z czasem, dzięki postępowi technologicznemu, rolnicy zyskali narzędzia umożliwiające efektywne zarządzanie uprawami bez głębokiej orki.

Obecnie ten bezpłużny system uprawy jest uznawana za standard w wielu regionach świata, oferując zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych metod. Stosowanie uproszczeń w uprawie, po prze unikania użycia pługa do głębokiej uprawy, możemy uniknąć wystąpienia erozji gleby oraz chronimy życie biologiczne.  

Jest to nie tylko odpowiedź na wyzwania środowiskowe, ale także kluczowy element zrównoważonej produkcji rolnej, pomagający rolnikom dostosować się do zmieniających się warunków klimatycznych i zwiększyć wydajność upraw.

Na czym polega uprawa bezorkowa

Co to jest uprawa bezorkowa

To system uprawy, który eliminuje tradycyjną orkę, zastępując ją bezpośrednim siewem nasion w nie oranej glebie. Uprawa bezorkowa polega na zmniejszeniu erozji gleby, poprawiając jej strukture i zdolności do zatrzymywania wody, a także zwiększenie bioróżnorodności mikrobiologicznej. Uprawa bezorkowa przyczynia się również do redukcji emisji dwutlenku węgla, magazynując węgiel w glebie. Jest to podejście bardziej ekologiczne, które może również obniżać koszty produkcji przez zmniejszenie potrzeby paliwa, konserwacji maszyn, i zredukowanie zużycia nawozów. 

Korzyści z uprawy bezorkowej

 • Zapobieganie Erozji Gleby

Kluczowa korzyść uprawy bezorkowej jest zapobieganie erozji gleby, wynikającej z działania wiatru i deszczu. Pozostawiając resztki pożniwne na powierzchni gleby tworzy ochronną warstwę, która zabezpiecza glebę przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych. Te resztki roślinne również wspierają utrzymanie struktury gleby, co ogranicza jej zmywanie i degradację.

 • Polepszenie Struktury Gleby i Zatrzymywanie Wody

Metoda bezorkowa pomaga w zachowaniu naturalnej struktury wierzchniej warstwie gleby, co ułatwia absorpcję i retencję wody. W przeciwieństwie do tradycyjnej orki, która może prowadzić do zagęszczenia gleby, uprawa bezorkowa pozwal na lepszy podsiąk wód gruntowych w celu zapobiegania erozji gleb. To szczególnie ważne w obszarach narażonych na suszę, gdyż zapewnia roślinom stały dostęp do wilgoci, nawet przy ograniczonych opadach.

 • Obniżenie Kosztów Produkcji

Uprawa uproszczona pozwala na oszczędności poprzez zmniejszenie wydatków na paliwo, konserwację sprzętu i czas poświęcony na orkę. Brak konieczności przekopywania gleby przed każdym sezonem uprawy pozwala rolnikom znacznie ograniczyć nakład pracy i zasobów, co przekłada się na oszczędności finansowe.

 • Wzrost Bioróżnorodności Gleby

Utrzymywanie resztek roślin na powierzchni gleby sprzyja rozwojowi różnorodnych mikroorganizmów, zwiększając aktywność dżdżownic i innych organizmów. Te organizmy wspomagają rozkład materii organicznej, wzbogacając glebę w składniki odżywcze. Zdrowy ekosystem glebowy jest kluczowy dla produktywnych upraw, a uprawa bezorkowa przyczynia się do zwiększenia jej żywotności i lepszych warunków dla roślin.

Podsumowując, uprawa bezorkowa oferuje liczne korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla rolników, promujące zrównoważone praktyki rolnicze, które chronią zdrowie gleby, oszczędzają zasoby i optymalizują produkcję rolną.

Uprawa bezorkowa

Wyzwania w rolnictwie bezorkowym

W rolnictwie bezorkowym, które zyskuje na popularności jako zrównoważona alternatywa dla tradycyjnych metod, rolnicy napotykają na szereg wyzwań, które wymagają szczególnej uwagi i strategii zarządzania.

 • Zarządzanie Chwastami i Szkodnikami

Brak orki w uprawie bezorkowej może sprzyjać rozwojowi chwastów, co wymaga stosowania alternatywnych metod ich kontroli, takich jak selektywne herbicydy lub metody mechaniczne. Pozostawienie resztek roślinnych na powierzchni gleby może stwarzać korzystne warunki dla niektórych szkodników, co wymaga zastosowania skutecznych metod ich zwalczania.

 • Zmienne Warunki Klimatyczne

Resztki roślinne mogą utrzymywać wilgoć w glebie, co w niektórych przypadkach może opóźniać wiosenne prace polowe. Warstwa resztek roślinnych także może wpływać na temperaturę gleby, co z kolei może mieć wpływ na procesy takie jak kiełkowanie nasion.

 • Przejście z Tradycyjnej Orki na Uprawę Bezorkową

Przejście na uprawę bezorkową często wymaga zakupu specjalistycznych maszyn, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Rolnicy muszą przyswoić nowe techniki i metody pracy, co może wymagać czasu i dodatkowego szkolenia. W niektórych społecznościach, tradycyjne metody uprawy są głęboko zakorzenione, co może stanowić barierę w adaptacji nowych praktyk.

 • Finansowanie i Długoterminowe Zaangażowanie

Przyjęcie nowych praktyk, takich jak rolnictwo węglowe, wymaga znaczących inwestycji finansowych. Zewnętrzne czynniki, takie jak zmiany klimatyczne i wahania popytu rynkowego, mogą wpływać na efektywność i rentowność uprawy bezorkowej.

Mimo tych wyzwań, wiele z nich może być przezwyciężonych poprzez edukację, odpowiednie planowanie i adaptację do lokalnych warunków. Ważne jest, aby rolnicy mieli dostęp do odpowiednich informacji i wsparcia, gdy decydują się na uprawę bezorkową.

Dlaczego uprawa bezorkowa?

Rolnictwo bezorkowe mogłoby stanowić najlepszą nadzieję dla sektora rolniczego w walce ze zmianami klimatycznymi. I przy okazji zmniejszając zależność do nawozów i minimalizując korozję gruntów. Jednak ta praktyka zarządzania gleba jest opóźniona niepewnością, czynnikami ekonomicznymi i oporem ze strony przemysłu nawozowego. Mając w ręku specjalistyczne rozwiązania finansowe, wielu rolników może wprowadzić rolnictwo typu ‘no-till’, aby zwiększyć swoją rentowność. 

Oto dobra wiadomość: Możesz cieszyć się szeregiem korzyści etycznych i ekonomicznych, jeśli wiesz, jak prawidłowo wdrożyć tę przyjazną środowisku formę rolnictwa. 

Proces ten wymaga kilku zmian w stosunku do konwencjonalnych praktyk rolniczych. Ale kiedy już je wprowadzisz, nigdy nie będziesz chciał się cofnąć. Oto przegląd tego, co jest wymagane do wprowadzenia efektywne uprawy bezorkowej.

Rolnictwo bezorkowe

Siew bezpośredni i inne metody uprawy bezorkowej

Więc jak zacząć stosowanie uprawy bezorkowej w sowim gospodarstwie? Oto lista maszyn rolniczych oraz techniki uprawy.

Dobór Odpowiednich Narzędzi i Maszyn

W rolnictwie bezorkowym istotną rolę odgrywają specjalne narzędzia i maszyny, które umożliwiają siew bez tradycyjnego przekopywania gleby.

 • Siewniki do rolnictwa bezorkowego: Te siewniki są zaprojektowane do wysiewania nasion bezpośrednio przez pozostałości roślinne, eliminując potrzebę orki.
 • Urządzenia do zwalczania chwastów: Włącza to zarówno mechaniczne narzędzia, jak wały strunowe, które przekształcają rośliny okrywowe w mulcz, jak i zaawansowane maszyny do precyzyjnego stosowania herbicydów.
 • Maszyny do zarządzania resztkami roślinnymi: Urządzenia takie jak kosiarki, rozdrabniacze słomy, które pomagają w równomiernym rozłożeniu resztek roślinnych na polu.

Zarządzanie resztkami roślinnymi

Resztki roślinne są kluczowym elementem rolnictwa bezorkowego. Ich efektywne zarządzanie jest niezbędne do utrzymania zdrowia gleby i zapewnienia optymalnych warunków dla nowych upraw.

 • Zachowanie resztek na polu: Pozostałości roślinne, jak słoma czy liście, są pozostawiane na polu po zbiorach, by chronić glebę i wspierać życie mikroorganizmów.
 • Równomierne rozłożenie resztek: Istotne jest, aby resztki były rozłożone równomiernie na całym polu, co zapewnia równomierne warunki dla nasion i młodych roślin.
 • Zintegrowane zarządzanie szkodnikami i chorobami: Efektywne zarządzanie resztkami może przyczynić się do kontroli szkodników i chorób, na przykład poprzez kruszenie i równomierne rozkładanie resztek, co ogranicza rozwój chorób roślin.

Metody siewu 

W rolnictwie bezorkowym stosuje się specjalne techniki siewu, które umożliwiają efektywne umieszczenie nasion w glebie bez orki.

 • Siew bezpośredni: Specjalistyczne siewniki umożliwiają siew nasion bezpośrednio w glebę przez resztki roślinne.
 • Siew w wąskich rowkach: Niektóre maszyny tworzą w glebie wąskie rowki, do których wsadza się nasiona, minimalizując zakłócenia struktury gleby.
 • Dostosowanie głębokości siewu: W zależności od typu rośliny i warunków glebowych, głębokość siewu jest dostosowywana do potrzeb konkretnej rośliny.

Rolnictwo bezorkowe to zaawansowana technika wymagająca specjalistycznej wiedzy i narzędzi. Poprzez stosowanie odpowiednich metod i praktyk rolnictwa węglowego, można osiągnąć znaczące korzyści dla gleby, środowiska i efektywności produkcji rolnej.

Co jest lepsze uprawa bezorkowa czy orkowa?

Decydując, która metoda uprawy – bezorkowa czy orkowa – jest lepsza, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, które wpływają na efektywność każdej z nich. Wybór odpowiedniej metody zależy od specyficznych warunków, w jakich działa rolnik, w tym od rodzaju gleby, klimatu, dostępnych zasobów oraz celów długoterminowych gospodarstwa.

Uprawa bezorkowa, choć stosunkowo nowsza, zyskuje na popularności ze względu na swoje korzyści ekologiczne. Metoda ta pomaga w redukcji erozji gleby, poprawia retencję wody i sprzyja bioróżnorodności gleby. Jest również korzystna w kontekście zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i może przyczyniać się do obniżenia kosztów produkcji. Jednakże wymaga ona specjalistycznego sprzętu i nowych umiejętności od rolników, a także może prowadzić do problemów z zarządzaniem chwastami i szkodnikami.

Z drugiej strony, uprawa orkowa, będąca tradycyjną metodą, jest dobrze zrozumiała i szeroko stosowana. Skutecznie kontroluje chwasty i szkodniki oraz tworzy idealne warunki dla kiełkowania nasion. Jednakże wiąże się z większym ryzykiem erozji gleby, degradacją jej struktury oraz większym zużyciem paliwa.

W obliczu zmieniającego się klimatu i rosnącej świadomości ekologicznej, uprawa bezorkowa wydaje się być kierunkiem przyszłościowego rolnictwa. Oferuje ona zrównoważone podejście, które może pomóc w ochronie zasobów naturalnych i adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych. Jednakże, aby była skuteczna, wymaga ona inwestycji w nowe technologie i ciągłego kształcenia rolników.

Podsumowując, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która metoda jest lepsza. Każda z nich ma swoje zalety i wady, a ostateczny wybór powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami i możliwościami gospodarstwa rolnego. Warto jednak zauważyć, że w kontekście długoterminowej zrównoważoności i adaptacji do zmieniającego się środowiska, uprawa bezorkowa wydaje się być bardziej obiecującą opcją.

Gospodarstwo bezorkowe w akcji

Nieco innym podejściem niż to, które stosuje się w USA, jest unijne podejście “pole po polu”. Te podejścia obejmują wykorzystanie sztucznej inteligencji i naturalnych ekosystemów jako inspiracji dla zrównoważonego rolnictwa.

Weźmy na przykład Forest-Gardens w Bec-Hellouin we Francji. Ten wyjątkowy egzemplarz permakultury wykorzystuje najbardziej odporne cechy naturalnych ekosystemów jako swoją inspirację. Każda uprawa i roślina na farmie jest starannie dobrana, aby stworzyć harmonijne środowisko wzrostu. Zaprojektowany w celu odtworzenia naturalnego ekosystemu lasu, “mini ogród leśny” zawiera warstwy krzewów, pokrycia terenu i zadaszenia.

Strategia wielu upraw stosowana w Leśnych Ogrodach we Francji sprzyja różnorodności składników odżywczych i ciągłemu zdrowemu wzrostowi. Na obszarze zaledwie 1,8 hektara, w ramach uprawy zerowej, produkuje się około 800 różnych roślin. Według Francuskiego Narodowego Instytutu Badań Rolniczych, jest to równie opłacalne jak tradycyjna uprawa tej samej wielkości. 

Gigant produkcji żywności Danone połączył siły z Microsoftem, aby uczynić rolnictwo bezorkowe bardziej wydajnym dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Ich program rolnictwa regeneracyjnego ma na celu ochronę gleby, wzmocnienie nowej generacji gospodarstw i promowanie dobrostanu zwierząt – wszystko z pomocą.

Jak rolnik może uprościć swoje życie uprawą bezorkową?  

John i Paul Cherry prowadzą gospodarstwo rolne Weston Park Farms w Hertfordshire od 1984 roku. Są znani z praktykowania rolnictwa bezorkowego na swoich 2500 akrach gliniastej, wapiennej gleby. Od 2016 roku organizują coroczne targi Groundswell Regenerative Agriculture Show.

Początkowo bracia stosowali orkę, ale około 20 lat temu przeszli na minimalną uprawę gleby (min-till), co przyniosło znaczące ulepszenia. Zauważyli, że orka zakopywała najbardziej żywotną warstwę gleby, co nie przynosiło długoterminowych korzyści. Min-till okazał się tańszy i skuteczniejszy w zwalczaniu chwastów.

Od 2011 roku gospodarstwo jest w pełni bezorkowe. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia rotacja upraw, szczególnie ważna w przypadku upraw wiosennych. System bezorkowy ułatwia prace wiosenne, nawet w mniej sprzyjających warunkach pogodowych.

Korzyści z rolnictwa bezorkowego obejmują lepszą infiltrację wody, co pomaga w zapobieganiu powodziom i zatrzymywaniu wilgoci w glebie. Zauważono również znaczący wzrost bioróżnorodności, w tym liczby skowronków i innych dzikich zwierząt.

Od przejścia na rolnictwo bezorkowe, bracia Cherry zauważyli spadek zużycia nawozów i środków ochrony roślin. Nie stosują już fosforu ani potasu, a ich zużycie azotu znacznie się zmniejszyło. Przy eliminacji upraw okrywowych stosują głównie glifosat, ale planują całkowicie zrezygnować z jego użycia, kontynuując praktyki bezorkowe.

Badania wykazały, że od przejścia na rolnictwo bezorkowe, poziom organicznej materii glebowej w gospodarstwie Cherry podwoił się, co świadczy o znacznym poprawieniu jakości gleby.

Korzyści, trudności i perspektywy

Na całym świecie rośnie popularność uprawy bezorkowej jako nowoczesnego podejścia w rolnictwie, które harmonijnie łączy zalety ekologiczne z korzyściami ekonomicznymi. Główne atuty tej metody to lepsza retencja wody i zwiększenie zawartości substancji organicznej gleby, ograniczenie erozji, obniżenie kosztów produkcji oraz potencjał do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Mimo to, uprawa bezorkowa, będąc innowacyjną techniką, napotyka na różne wyzwania. Problemy takie jak kontrola chwastów i szkodników, konieczność stosowania specjalistycznego sprzętu, zmienność warunków klimatycznych oraz potrzeba adaptacji kulturowej i edukacyjnej to tylko niektóre z trudności, które mogą wystąpić w praktyce rolniczej.

Patrząc w przyszłość, istnieje duży potencjał, aby uprawa bezorkowa stała się normą w nowoczesnym rolnictwie. W kontekście zmian klimatycznych, rosnącej presji na zasoby naturalne i zwiększonego zapotrzebowania na żywność, te metody mogą przyczynić się do zrównoważenia produkcji żywności z ochroną środowiska. Kluczowe dla tego procesu będzie ciągłe badanie, dostosowywanie i rozwijanie technik, a także współpraca między rolnikami, naukowcami i politykami na całym świecie.

Podsumowując, uprawa bezorkowa to synergia tradycji z innowacją, służąca zarówno dobru ludzkości, jak i ochronie naszej planety. W miarę postępu technologicznego i rozwoju wiedzy, możemy oczekiwać, że korzyści i możliwości płynące z tej metody staną się jeszcze bardziej widoczne i rozpowszechnione.

Uprawa bezorkowe w HeavyFinance

Przejście na rolnictwo węglowe jest łatwiejsze niż myślisz

Przejście na uprawę bez orki, jak pokazuje przykład braci Cherry, jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki postępowi technologicznemu, rosnącej świadomości ekologicznej i dostępnym zasobom finansowym, rolnicy mają teraz dostęp do narzędzi, wiedzy i wsparcia niezbędnego do adaptacji do tej zrównoważonej metody uprawy. Szum wokół opłacalności uprawy bez orki był przez lata ogłuszający, ale teraz, z odpowiednimi wskazówkami, niezbędnym sprzętem i środkami finansowymi, przejście na rolnictwo bezorkowe wymaga jedynie cierpliwości i zaangażowania. Dopłaty takie jak ekoschematy też są bardziej dostępne dla tech co korzystają z uproszczonej uprawy. 

Z pomocą inicjatyw takich jak HeavyFinance, zielone pożyczki stają się bardziej dostępne, otwierając drzwi do nowych możliwości dla rolników pragnących przejść na zrównoważone praktyki rolnicze. Uprawa bezorkowa nie tylko chroni środowisko i poprawia jakość gleby, ale także oferuje korzyści ekonomiczne, takie jak zmniejszenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności. W obliczu globalnych wyzwań klimatycznych i środowiskowych, rolnictwo bezorkowe stanowi obiecującą drogę do zrównoważonej przyszłości w rolnictwie, łącząc tradycję z innowacją na rzecz dobra ludzkości i ochrony naszej planety. Nigdy nie było lepszego momentu na przejście na zrównoważone praktyki rolnicze, a rolnictwo bezorkowe jest tego doskonałym przykładem.