Co muszę zrobić, aby wziąć udział w programie?

Wstępna ocena kwalifikacji obejmuje wypełnienie kwestionariusza dotyczącego praktyk zarządzania gruntami, wielkości gospodarstwa oraz lokalizacji gospodarstwa. Po przejściu pozytywnej weryfikacji przedstawimy Ci gotową umowę do podpisu.