Jakie są wymagania w trakcie programu?

W celu regularnego generowania dodatkowego dochodu, w trakcie programu wymagane jest zachowanie praktyk które wskazane zostały w zawartej umowie.