Co się stanie, jeśli nie zostanie zebrana pełna kwota wymagana do realizacji projektu?

Taki projekt może zostać sfinansowany, jeśli zebrane zostanie ponad 25% pożądanej kwoty, a pożyczkobiorca zgodzi się na wzięcie pożyczki na takich warunkach. Jeśli pożyczkobiorca nie zgadza się na niższą kwotę pożyczki, sfinansowana kwota jest zwracana inwestorom.