Kiedy odzyskam zainwestowane pieniądze i naliczone odsetki?

Zaczniesz zarabiać wraz z pierwszymi płatnościami odsetek od właściciela projektu.

Odsetki zaczynają być naliczane od i włącznie z datą wypłaty kwoty pożyczki właścicielowi projektu lub po upływie16 dni roboczych od momentu pełnego sfinansowania pożyczki, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Po uzyskaniu pełnego finansowania pożyczki, rozpoczynamy zbieranie ostatecznych dokumentów od pożyczkobiorcy w celu wypełnienia wszystkich zobowiązań zabezpieczających pożyczkę. Może to zająć trochę czasu, ponieważ musimy skoordynować działania z wybranymi instytucjami. Dlatego odsetki zaczynają być naliczane 16 dni po pełnym sfinansowaniu projektu, nawet jeśli zebrane pieniądze nie zostały jeszcze wypłacone pożyczkobiorcy.

Możesz śledzić nadchodzące płatności w sekcji Moje inwestycje.