Co się stanie, jeśli pożyczkobiorca będzie chciał przedwcześnie spłacić pożyczkę?

Pożyczkobiorca ma umowną możliwość spłaty pożyczki w dowolnym momencie bez kar po upływie 4 miesięcy od rozpoczęcia okresu pożyczki. Jeśli pożyczkobiorca zdecydował się na wcześniejszą spłatę pożyczki, to odsetki za cztery miesiące muszą zostać wypłacone inwestorom.