Co się stanie, jeśli pożyczkobiorca nie spłaci mojej inwestycji w terminie?

W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, HeavyFinance rozpoczyna procedurę windykacyjną, zwracając się do sądu po dokument wykonawczy. Po wystawieniu dokumentu wykonawczego, komornik zajmuje maszyny, będące zabezpieczeniem. a następnie je sprzedaje. Odzyskane środki są dystrybuowane do inwestorów. Jeśli odzyskane środki nie pokrywają inwestycji, procedura windykacyjna kierowana jest na inne składniki majątku samego pożyczkobiorcy.