Co się stanie, jeśli zdecyduje się opuścić projekt?

Opuszczenie programu nie wiąże się z żadnymi karami pieniężnymi. Ważne jest jednak, aby powiadomić nas o tym 30 dni wcześniej. Należy także pamiętać, że jeśli opuścisz projekt, stracisz część zdobytych kredytów węglowych. Dzieje się tak dlatego, że Verra, nasz partner certyfikujący kredyty węglowe, utrzymuje buforową pulę kredytów w celu ochrony przed potencjalnym powrotem do .

Staramy się zminimalizować tę pulę buforową poprzez podpisywanie długoterminowych umów z rolnikami, a nie zawieranie krótkoterminowych umów najmu. Podpisując 20-letnią umowę dzierżawy, ryzyko odwrócenia jest zminimalizowane, co z kolei minimalizuje procentową wartość puli buforowej. Warto wiedzieć, że pula buforowa jest oparta na narzędziu oceny ryzyka, i rolnicy z większą ilością czerwonych flag mogą mieć wyższy procent puli buforowej.