Jakie informacje są nam potrzebne do obliczenia kredytu węglowego?

Aby dołączyć do naszego programu kredytów węglowych, konieczne jest stosowanie zrównoważonych praktyk uprawy gospodarstwa. Kredyty mogą zostać wygenerowane jedynie po udokumentowaniu stosowania takich praktyk do czego będziemy musieli zebrać dane dotyczące;

  • Ilość zużytego paliwa: Będziemy potrzebować raportu na temat wskaźników zużycia paliwa, aby obliczyć redukcję emisji w porównaniu z bazowym poziomem rolnictwa konwencjonalnego.
  • Wykazu maszyn: Będziemy potrzebowali listy posiadanych przez Państwa maszyn, w tym ich typów, marek i modeli. Informacje te można również znaleźć w raporcie z www.vic.lt i służą nam one do weryfikacji zużycia paliwa.
  • Zużycie nawozów: Będziemy wymagać raportu z www.vic.lt na temat ilości i rodzaju nawozów stosowanych w Państwa gospodarstwie. Informacje te pomagają nam obliczyć redukcję emisji w porównaniu z konwencjonalnymi metodami rolniczymi, a także pomagają rolnikom zdobyć kredyty węglowe poprzez zmniejszenie zużycia nawozów.
  • Plony upraw: Będziemy potrzebować informacji na temat Twoich plonów z ostatnich 5 lat, w tym plonów z hektara i suchej masy. Dane te pomogą nam obliczyć ilość węgla organicznego zwróconego do gleby z biomasy resztek pożniwnych.
  • Informacje o polach: Podpisując umowę, rolnicy upoważniają HeavyFinance do pobierania próbek i dokonywania wszelkich niezbędnych manipulacji na swoich polach w celu obliczenia kredytu węglowego.

*Sposoby zbierania danych zmieniają się w zależności od kraju, w którym się Państwo znajdują. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym biurze HeavyFinance.