Co to jest Rynek Wtórny?

Rynek Wtórny to funkcja na platformie HeavyFinance, dzięki której inwestorzy mogą przenieść dostępne prawo do roszczeń na innych inwestorów. Rynek Wtórny pomaga inwestorom sprzedać ich inwestycje w pożyczki w przypadku, gdy chcą wyjść z inwestycji. Inni inwestorzy, którzy przegapili pierwszą okazję do zainwestowania w dany projekt, mają drugą szansę na sfinansowanie pożyczki.