Jakie są opłaty za korzystanie z Rynku Wtórnego?

Aby uczestniczyć w Rynku Wtórnym na platformie HeavyFinance, inwestor musi uiścić jednorazową opłatę – 1% od wartości nominalnej przenoszonego prawa do wierzytelności. Opłata ta jest uiszczana przez sprzedającego inwestycję.
Wszystkie inwestycje oferowane na rynku wtórnym HeavyFinance można znaleźć tutaj.