Czy inwestycja jest zabezpieczona pokryciem przewidzianym przez prawo o depozytach i zobowiązaniach?

Inwestycje za pośrednictwem platform crowdfundingowych nie podlegają wymogowi ubezpieczenia zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu depozytów i zobowiązań wobec inwestorów Republiki Litewskiej. Twoja inwestycja jest jednak zabezpieczona zastawionymi aktywami (sprzęt ciężki, ziemia, należności z umowy sprzedaży) oraz dodatkowymi gwarancjami. Inwestycje mogą być również chronione przez częściową (zazwyczaj 80%) gwarancję państwową dla konkretnych projektów, które są sygnowane specjalnym zielonym znakiem.