Jakie projekty są finansowane przez HeavyFinance?

Finansujemy wszelkie projekty związane z działalnością rolniczą, od zakupu sprzętu i ziemi po kapitał obrotowy, o ile są one zabezpieczone aktywami zgodnie z naszymi standardami oceny ryzyka.

Większość pożyczek HeavyFinance jest zabezpieczona ciężkimi maszynami, ziemią lub umowami sprzedaży zboża. Stosunek kwoty pożyczki do wartości zabezpieczenia wynosi zazwyczaj do 70%. Można również inwestować w projekty z indywidualną gwarancją państwową, która w większości przypadków gwarantuje 80% spłaty zaległych zobowiązań finansowych. Poza tym, czasami publikujemy pożyczki do 10.000 €, które są zabezpieczone wyłącznie odpowiedzialnością osobistą. W porównaniu z pożyczkami zabezpieczonymi na aktywach, pożyczki te mają o 2% wyższe oprocentowanie.