Czy mogę stracić całą inwestycję?

Każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko. Chociaż HeavyFinance pracuje z sektorem i klasą aktywów o niskim ryzyku, nieuniknione jest posiadanie pewnego odsetka niespłaconych pożyczek. Biorąc pod uwagę wszystkie środki podjęte w celu zapewnienia gwarancji i sekurytyzacji zabezpieczeń, w ramach puli niespłaconych pożyczek, będzie tylko niewielkie prawdopodobieństwo utraty całej inwestycji.