Jakie jest ryzyko inwestycyjne?

Nasi inwestorzy otrzymują projekty z przypisaną oceną ryzyka A+, A, B, C lub D (gdzie D jest uważane za zbyt ryzykowne, aby publikować na naszej platformie). Ocena ta jest obliczana poprzez uwzględnienie wszystkich wymaganych danych w modelu oceny ryzyka HeavyFinance. Oprócz tej oceny, zalecamy wszystkim naszym inwestorom przejrzenie wszystkich dostępnych danych, aby mieć pełne zrozumienie projektu pożyczki.