Czym jest Automatyczna Inwestycja?

Funkacja Automatycznej Inwestycji wykorzystuje wstępnie ustawione parametry do sprawdzenia wszystkich dostępnych projektów i wybrania tych właściwych, w które automatycznie zainwestujesz.


Dzięki tej funkcji można wstępnie wybrać i ustawić akceptowalne parametry inwestycyjne dotyczące kwoty, klasy ryzyka projektu, stopy procentowej, itp… i podążać za zaplanowaną strategią inwestycyjną, oszczędzając cenny czas.