Dlaczego przed rozpoczęciem inwestowania muszę potwierdzić swoje dochody?

HeavyFinance musi wdrożyć środki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ustanowione przez odpowiednie akty prawne, dlatego przed nawiązaniem relacji biznesowych należy uwierzytelnić tożsamość każdego użytkownika. W związku z tym HeavyFinance jest zobowiązany prosić inwestorów o udowodnienie źródła dochodu, aby móc inwestować w projekty na platformie.