Dlaczego rolnictwo jest tak obiecującym sektorem dla inwestycji?

Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki. Prawie wszystko, co jemy, powstaje w tym sektorze i nie zanosi się na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. To strategiczne znaczenie jest uznawane przez wszystkie szczeble rządowe, które w “krajach rozwiniętych” mocno je subsydiują, aby zapewnić stałą produkcję i pracowników.Gospodarstw wciąż w dużej części przekazywane są z pokolenia na pokolenie. To sprawia, że jest to sektor o wysokim stopniu stabilności, dysponujący aktywami (takimi jak ziemia i sprzęt), a jednocześnie wymagający dużych nakładów pieniężnych.

Potwierdza to Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny, które podkreśliły, że sektor rolniczy charakteryzuje się wysokim poziomem stabilności (skorygowany kapitał własny/kapitał całkowity) i niskim poziomem ryzyka niewypłacalności, uznając go tym samym za dobrą inwestycję portfelową. Więcej o finansach w rolnictwie można przeczytać w raporcie Fi-Compass “Financial needs in the agriculture and agri-food sectors in the European Union”.

Należy pamiętać, że ten sektor wiąże się również ze specyficznym ryzykiem. Ogólna charakterystyka sektora obejmuje wahania marży zysku i przepływu środków pieniężnych, choroby zwierząt, zmiany klimatu i wahania związane z pogodą.